Huzuru Sağlayan İsa

Matta 12:9-21

Huzuru Sağlayan İsa


İsa, havrada eli sakat olan bir adamı iyileştirerek şabat Günü’nün Efendisi olduğunu kanıtlar. Ferisiler’in Kendisini öldürmek istediklerini bildiği halde, yumuşak ve alçakgönüllü olan İsa, onlara hiç karşılık vermeyerek oradan ayrılır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

11-13. ayetler: İsa, şabat Günü’nde iyilik yapmanın doğru olduğunu söyledikten sonra, eli sakat bir adamı iyileştirerek bunu uygulamalı olarak gösterir. ıyilik yapmak, “merhamet göstermek” anlamına gelir. İsa’nın bu davranışı, şabat Günü’nde O’nu “suçlamayı amaçlayan” Ferisiler’in tavrından çok farklıdır. Ayrıca İsa, iyileştirme işini sadece bir söz söyleyerek gerçekleştirdiği için, Ferisiler’in düşündükleri gibi, şabat Günü çalışarak günah işlemedi.

15, 16. ayetler: Yumuşak huylu olan İsa, Ferisiler’in yüreğini bildiği için oradan ayrılır. Ama Kendisini izleyenlere şabat Günü’nün Rab’bi olarak merhamet gösterir ve hastaları iyileştirir. Ayrıca Kendisinin kimliğini açıklamamaları için de onları uyarır. O’nun geri çekilmesinin nedeni, Kendi iyiliği için değil, Tanrı’nın işini yerine getirmek içindir.

17-21. ayetler: İsa’nın Ferisiler’e karşı sergilediği davranış, Yeşaya 42. bölümde de yer almaktadır. İsa, yumuşak huylu ve alçakgönüllü olduğundan, asla çekişmez; asla öne çıkmaz. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek kadar merhametlidir. Yahudiler O’nu terk ettiler, ama şimdi diğer uluslar O’nun ismini arzulayacaklardır. Rabbimiz şimdi bile sahip olduğu görkemle değil, bize hizmet eden kul olarak gelir. O aynı şeyi bizden de bekliyor. Rab’bin halkı olarak, bugünden başlayarak hizmetle dolu bir yaşam sürdürelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

10, 14. ayetler: şabat Günü, merhameti, kurtuluşu ve özgürlüğü simgeliyordu. Burada İsa, şabat Günü’nün gerçek anlamını anlatmak istemiştir. Bu nedenle Ferisiler, İsa’yı suçlayıp öldürmek istediler. Onlar aslında şabat Günü’nü gerçekten yerine getirmiyorlardı. Tanrı’yla diri ve yakın ilişkileri olmayan, sadece dini kuralları ve Yasa’yı uygulamak uğruna yaşayan bu kişilerin yaşamı sevgiden ve gerçek bilgelikten uzaktı.

Dua: Rabbim, senin gibi yumuşak bir huyla ve alçakgönüllülükle yaşayıp Tanrı’nın Egemenliği’ni hayatımda göstermek istiyorum.

 
Mujde.org