Size Rahat Veririm

Matta 11:25 – 12:8

Size Rahat Veririm


İsa, Yasa’nın çok ağır olan yükünü üzerimizden kaldırmıştır. O, şabat Günü’nün efendisidir ve Kendisine iman edenlere gerçek huzuru verir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

25-27. ayetler: Tanrı, Ferisiler gibi, Yasa’yı iyi bilen bilge kişilerden Tanrı’nın Egemenliği’nin sırrını gizleyerek vergi görevlileri, fahişeler ve öğrenciler gibi alçak-gönüllülükle, tıpkı çocuklar gibi Mesih’in çağrısını kabul edenlere gösterir. Gerçekten de Tanrı’yı yeryüzünün ve göğün Rab’bi olarak kabul edenler, kendilerini bir takım konularda bilge görmezler. Kutsal Kitap’la ilgili kısıtlı bilgimle Tanrı’yı sınırlayıp diğer insanlardan üstün olduğumu düşünerek bana hizmet edilmesini istiyor muyum?

28-30. ayetler: İsa, bilge olduğunu düşünenlerin yüklediği yasanın ağır boyunduruğundan dolayı yorgun düşenlere ve yükü ağır olanlara rahat verir. Yumuşak huylu ve alçakgönüllü olan İsa’ya gelerek O’nun sevgi buyruğuna itaat edenler, gerçek rahatlığı bulacaklardır. İsa’da sevgi dolu bir yürekle yaşayanlar için bu rahata ka-vuşmak asla zor değildir. Böyle bir rahatlığım var mı? O’nun sözüne itaat ediyoruz. Ama merhamet ve sevgiye sahip miyiz? Kendi doğruluğumuzdan vazgeçerek, O’nun lütfunu arzulayan bir yürekle Rab’bin egemenliğine girelim. O’nun sevgisi üzerinde derin düşünelim. Sonunda rahat ve özgürlüğe kavuşacağız.

12:3-6. ayetler: İsa, Davut’tan da tapınaktan da büyüktür. İsa’yı simgeleyen Davut, Eski Antlaşma’yı yeniden yorumlayacak yetkiye sahip olmuşsa, simgenin aslı olan İsa ondan daha üstündür. Tapınaktaki kâhinler, tapınakla ilgili görevlerini gerçekleştirmek için şabat Günü’nü çiğnemelerine rağmen suçlu sayılmadıklarına göre, tapınaktan daha büyük olan İsa ve öğrencilerinin suçlu sayılamayacağı kuşkusuzdur.

12:7, 8. ayetler: Tanrı, şabat Günü’nün kuralları yerine insanlara merhamet ve kurtuluş sunmayı amaçlıyordu. O, kurban yerine İsa aracılığıyla merhamet göstermek istediğini zaten önceden bildirmişti (Hoş.6:6). Yumuşak huylu ve alçakgönüllü olan İsa’da yaşarsak, O’nun merhametini giyinerek gerçek rahatı buluruz. Böyle bir kişi gerçekten bilgedir. Rekabetçi davranışlarımızı terk ederek Rab’bin sevgisiyle ve O’nun merhametiyle yaşarsak, şabat Günü’nü gerçek anlamda yerine getirmiş oluruz.

Dua: Rab, senin boyunduruğunu sevgiyle yüklenip senden öğrenerek gerçek bir rahatlık ve özgürlük içinde yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org