Kulağı Olan, ışitsin!

Matta 11:12-24

Kulağı Olan, ışitsin!


Yahya İsa’dan bir kanıt bekliyordu. O ise üstü kapalı bir şekilde Kendisinin, yargıyı yerine getirecek Kral olduğunu açıkladı. Daha sonra ise tövbe etmedikleri için, mucize yapmış olduğu kentleri azarlayarak yargıyı ortaya koydu.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

19. ayet: Yahya’nın ve İsa’nın davranışlarına insanların tepkisi ne olursa olsun, Tanrı’nın bilgeliği ve doğruluğu, İsa aracılığıyla kanıtlanır. Bu nedenle, Tanrı’nın Egemenliği’ne kişisel katkıda bulunma düşüncesi kibirden başka bir şey değildir. Yapmamız gereken, sadece itaat etmek ve sonucu Tanrı’ya bırakmaktır.

20-24. ayetler: ıtaat etmeyene Tanrı’nın bilgeliği yargı olarak gösterilir. Kendine en çok fırsat verilenden en fazlası istenir. İsa’nın görevine sahne olan Horazin ve Beytsayda, O’nun yaptıklarına tanıklık etmişlerdir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12. ayet: Zorlu kişiler Tanrı’nın Egemenliği’ne girmeye çalışır. Bu kişiler, vergi görevlileri ve fahişeler gibi alçakgönüllülükle kulaklarını açıp işiterek ve işittiklerine karşılık vererek Tanrı’nın Egemenliği’ne girerler. Ama din bilginleri, Yahya’nın önceden ilan ettiği ve İsa aracılığıyla somut bir şekilde ortaya çıkan Tanrı’nın Egemenliği’ne giremediler. Tanrı’nın Egemenliği yüreğimize geldiğinden bu yana, ona nasıl karşılık veriyoruz?

16-19. ayetler: Tanrı’nın Egemenliği geldiği halde, o dönemde yaşayan insanlar ne bunu bildiren Yahya’ya, ne de egemenliği getiren İsa’ya inandılar. İsa, çocukların evcilik ve cenaze oyunlarını örnek olarak göstererek; bu çağın insanlarının Yahya’yı oruç tutup içkiden kaçındığı için eleştirip onun tövbe çağrısına karşılık vermediklerini, Kendisini ise yemeğe düşkün ve ayyaş diye eleştirip Tanrı’nın Egemenliği’nin şölenine gelmediklerini söyledi. Ben tövbe çağrısını ve Tanrı’nın Egemenliği’ne davet edilişimi nasıl kabul ediyorum? Tanrı’nın Egemenliği’ni hor görüyor muyum? Günahtan dolayı ağlamam gerekirken ağlayıp Tanrı’nın Egemenliği’ne sevinmem gerekirken seviniyor muyum?

Dua: Rab, ağlamam gerektiğinde ağlayıp gülmem gerektiğinde gülerek senin egemenliğinin halkından olmak istiyorum.

 
Mujde.org