Mesih Benim!

Matta 11:1-11
Mesih Ben’im!


İsa’nın Mesih olduğundan kuşku duyan Yahya’ya, İsa, Kendisinin Eski Antlaşma’daki peygamberlerin söz ettiği Mesih olduğunu ve şimdiye kadar yaptığı işlerle bunu kanıtladığını söyler.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: İsa, öğrencilerini yetiştirerek gönderdikten sonra, Kendisi de Müjde’yi duyurmak ve öğretmek için dolaştı. Tanrı’nın kurtarışını birçok insana bildirerek ölümün yetkisi altında inleyen canları bol yaşama kavuşturmak için gayret gösterdi. Bugün bol yaşamı yaşamamız için Rab, Ruh’u aracılığıyla bizi eğitiyor. Rab’bin çağrısına ve öğretişine nasıl karşılık veriyorum? Mesih’in, kurtarışını ve sevgisini benim aracılığımla göstermesi için nereye gönderildim?

4-6. ayetler: İsa, Yeşaya’nın peygamberliğinin (Yeşaya 29:18; 35:5-6) Kendisinde gerçekleştiğini ve beklenen Mesih olduğunu açıkladı. Ama İsa Mesih, yargıyı hemen bekleyen Yahya’nın ve Davut gibi görkemli bir kral bekleyen Yahudiler’in beklentilerinden farklıydı. Bu yüzden, İsa’nın görünüşüne bakınca hayal kırıklığına uğradılar. Benim arzu ettiğim müjdeyi mi, İsa’nın duyurduğu Müjde’yi mi ileterek Rab’be itaat ediyorum?

7-11. ayetler: İsa kalabalıklara, Yahya’nın Kendisini anlamayışının, Mesih olduğunu kanıtlayan bir peygamberliğin gerçekleşmesi olduğunu açıklar. Yahya, Mesih’in yolunu hazırladığı için en büyük peygamber olmakla birlikte, Tanrı’nın Egemenliği’nde bizlerden küçük sayıldı. Yahya’dan daha büyük bir ayrıcalığa sahip olduğumun bilincinde bir yaşam mı sürdürüyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 3. ayetler: Yahya, İsa’nın yargı yerine bereket sağladığını görünce, O’nun gerçekten beklediği Mesih olup olmadığından kuşkulanır. Hapishanede tutuklu olduğu halde, O’nun kendisini neden kurtarmadığını belki de anlamaz. Bu nedenle de O’na öğrencilerini gönderir. ıman yaşamımızda veya Kutsal Kitap’la ilgili öğretişlerle ilgili sorunlarımız var mı? Sorularımıza yanıt bulmak için önderlere danışabilir veya yardımcı kitaplardan yararlanabiliriz.

Dua: Rab, sıkıntı çekenlerle Müjde’yi paylaşmaya gayret edeceğim.

 
Mujde.org