Çarmıhını Yüklenip Ardımdan Gel

Matta 10:26-42

Çarmıhını Yüklenip Ardımdan Gel


Bütün imanlılar çarmıhlarını yüklenip Rab’bi izlemelidirler. ıman etmeyenlerden kİsa bir süre zulüm göreceğiz, ama sonunda zafer bizim olacaktır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

28-31. ayetler: Tanrı, insanın canını ve ruhunu öldürüp diriltendir. O, bütün yaratıklara hükmeden tek Kral’dır. Saç tellerimizin sayısına kadar bizimle ilgilenendir. O, saygıyla korkmamız gereken adil ve şükran sunmamız gereken sevgi Tanrımız’dır. Tanrı’nın sadece adaletinden korkarak ya da yalnızca sevgisini düşünüp O’nu küçümsemiyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

26, 27. ayetler: İsa’nın bu ayetlerde son yargı günüyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu görüyoruz. Yahudiler’in evlerinin düz olan damları, sokaklardan gelip geçen insanlara Müjde’yi yüksek sesle söylemek için en uygun yerdi. Yargı gününün yaklaştığı şu son günlerde, dünyadaki insanlara Müjde’yi cesurca duyurabiliyor muyuz? Bugün görüşeceğimiz insanların içinde Müjde’yi duymayan var mı?

29-31. ayetler: Serçe, en ucuz hayvandı. Bir metelik ise, en küçük para birimiydi ve işçilerin bir saatlik ücreti bile değildi. Tanrı’nın böylesine değersiz bir hayvanın satışıyla bile ilgilenmesi, bütün yaratıkların üstünde yarattığı insanla ne kadar ilgilendiğini gösterir. Tanrı’nın gözünde değerli olduğum halde, ken-dimi aşağılıyor muyum? Alçakgönüllülüğü aşan bir aşağılık duygusunun nedeni, gurur olabilir. Kendi gözüyle değil, Tanrı’nın gözüyle kendini seven biri, diğer insanları da sevebilir.

34-37. ayetler: Aile bireyleri İsa’nın adından dolayı birbirlerinden nefret edeceklerdir. Bu, Mika kitabındaki bir peygamberliktir (Mika 7:6). Günahla dolu ve kötülüğün normal karşılandığı dünyada, Mesih inanlılarına bazen aileleri bile zulmedecektir.

Dua: Tanrım, zaman uygun olsa da olmasa da, Müjde’yi her zaman paylaşmak istiyorum.

 
Mujde.org