Size Zulmettikleri Zaman

Matta 10:16-25

Size Zulmettikleri Zaman


İsa, Müjde’yi duyurmak için gönderdiği öğrencilerine, zulüm ve sıkıntı çekeceklerini hatırlattı. Ama aynı zamanda, bu sıkıntılarda onlarla beraber olacağını ve sığınacakları sonsuz bir yer vereceğini söyledi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
19-22. ayetler: İsa, Müjde uğruna zulüm gören halkını yalnız bırakmayan ve Kutsal Ruh aracılığıyla Kendi sözünü iletendir. Sıkıntılara sonuna kadar dayananları sonsuz yaşama kavuşturur. Ne kadar şiddetli bir sıkıntı içinde olursak olalım, Rabbimiz’in bizimle olduğunu bilelim ve korkmayalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

17, 18, 21. ayetler: Müjdecilere zulme uğrayacakları önceden söylenmişti. Ama İsa’ya çok daha fazla acı verecek olan şey, müjdecilerin karşılaşacakları fiziksel acılar değil, Kendi ulusundan olan Yahudiler’in Müjde’yi reddedeceği gerçeğidir. İsa’ya olan inancım yüzünden sıkıntı çekiyorsam,

İsa’nın gerçek öğrencisiyim demektir.

24, 25. ayetler: İsa, Kendisini izleyen öğrencilerin aynı tecrübeyi yaşayacağını göstermek amacıyla iki benzetme kullandı. O dönemde öğrenciler öğretmenlerden, köleler efendilerinden üstün olmadıkları gibi, eşit de olamazlardı. Bu nedenle İsa’nın öğrencileri, öğretmenlerinin öğretişine göre, Rab’bin yürüdüğü yolu izlemeliydiler. İsa’ya iman ettiğim halde, O’ndan daha üstün olmayı arzuladım mı? Hem İsa’ya hizmet edip, hem de O’ndan daha zengin ve onurlu olmak istedim mi?

Dua: Tanrım, senin adının hiç duyulmadığı yerlerde hizmet eden..................’a yardımcı ol ve koru lütfen!

 
Mujde.org