İsa On ıki Elçiyi Görevlendiriyor

Matta 10:1-15

İsa On ıki Elçiyi Görevlendiriyor


İsa’nın öğrencilerini on iki kişiyle sınırlaması, ısrail’in on iki oymağını simgelemek amacıylaydı. Bu, yeni gök ve yeni yeryüzünde (Va.21:12) toplanacak olan Tanrı’nın tüm halkını da simgeler. Öğrencilere iyileştirme ve cinleri kovma yet-kisinin verilmesinin nedeni, bundan Müjde’yi duyururken yararlanmalarını sağlamak içindi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: İsa öğrencileri hem çağırdı hem de onlara iyileştirme ve cinleri kovma yetkisi verdi. Bu iki armağan; 9. bölümde gördüğümüz gibi, İsa’nın insanlar için kullandığı Kendi yetkisidir. İsa öğrencilerini çağırıp kendisinde olan bu yetkiyi onlara da verdi. Musa’nın Yeşu’ya kendi görevini teslim ettiği, ılyas’ın da Elişa’ya hizmetini bıraktığı gibi, İsa da Kendi hizmetini bize devrederek toplulukta, ailede ve kilisede uygulamamızı istedi. Hizmet edebilmemiz için hangi işin bize uygun olabileceğini ve hangi armağana sahip olduğumuzu iyice incelememiz gerekir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2-4. ayetler: On iki öğrencinin isimlerinin ıncil’de biraz farklı olmasının nedeni, bazı yazarların gerçek isimleri, bazılarının da sonradan takılan isimleri kullan-masıdır. Ayrıca Grekçe ve ıbranice isimlerinin de kullanılması bu farklılığa yol açmıştır. “Elçi”, gönderilen demektir ve kendisini gönderenin emanet ettiği görevi sadakatle yerine getirmesi gerekir. Özellikle on iki öğrencinin arasında İsa’yı ele veren Yahuda ıskariot’un da bulunduğunu düşünürsek, kendi isteğimiz için gayretle çalışmak yerine, bizi gönderenin isteği doğrultusunda çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu görürüz. Tanrı’nın isteği doğrultusunda düzeltmem gereken bir şey varsa, hemen düzeltmeliyim.

7-10. ayetler: Müjdeleme, herhangi bir ödül kazanmak için yapılmamalıdır. Bizler İsa Mesih’in hizmetini hiçbir bedel ve karşılık ödemeden aldık. Ancak müjdecilerin günlük temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Müjde’yi duyuranlara elimden geldiğince maddi yardımda bulunmaya çalışıyor muyum? Çevremde maddi sıkıntısı çeken Rab’bin hizmetkârları var mı?

Dua: Rabbim, Müjde’yi paylaştığım____________’ın yüreğini aç ki, gerçeği algılasın.

 
Mujde.org