İsa Körleri ıyileştiriyor

Matta 9:27-38

İsa Körleri ıyileştiriyor


İsa Mesih iki körün gözlerini açtı ve cinlere tutsak olan bir dilsizin dilini çözdü. O, iyileştirme, Tanrı’nın Egemenliği’ni müjdeleme ve kurtarma görevini aynı zamanda yerine getirdi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:


28, 29, 32, 33. ayetler: İsa, Kendisine gelen körleri ve dilsiz bir cinliyi iyileştirdi. O, engellileri, hatta cinlere tutsak olanları bile ayırım yapmadan merhametle iyileştiren sevgi Tanrısı’dır. ınsanların duymasından çekindiğimiz bir hastalığımız var mı? Aşağılık duygusuna kapılarak bunu saklamayalım. Rab bizi olduğumuz gibi sever.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

31-34. ayetler: ınsanların çoğu, İsa’nın hastaları iyileştirmesi ve cinleri kovması karşısında duygulanmışlardı. Oysa Ferisiler, İsa’nın cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovduğunu ileri sürerek O’nu eleştirmişlerdi. Olumsuz düşünen kişiler, Tanrı’nın yaptığı ve yapılmasını buyurduğu işleri doğru bir şekilde değerlendiremezler. Ben de Tanrı’nın adıyla yapılan işleri, olumsuz düşüncelerle aşağıladım mı?

36. ayet: ısrailliler, çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. Halkın çobanı olması gereken peygamberlerin, kâhinlerin ve kralların onları koruyup gütmeleri gerekirken (Hez.34:2-6), Tanrı’ya gelebilecekleri yolu da kesmişlerdi. Sorumluluğumdaki kardeşleri iyi güdüyor muyum?

37, 38. ayetler: Hasadın Efendisi Tanrı, hasatta çalışacak işçiler de Müjde’yi duyuracak kişilerdir. Tanrı kurtuluş Müjdesi’ni yaymak üzere, bu iş için çağrılanları kullanır. Bugün görüşebileceğim insanlar arasında henüz İsa’yı tanımayan var mı? Onlara Müjde’yi nasıl duyurabilirim?

Dua: Rabbim, engellilere Müjde’yi duyurarak yardım etmek istiyorum, bu konuda beni hazırla.

 
Mujde.org