Günahı Bağışlayan İsa

Matta 9:1-13

Günahı Bağışlayan İsa


Bugünkü metin Markos 2:1-12 ile karşılaştırıldığında Matta bölümünün daha kİsa olduğu görülmektedir. Markos bölümünde, felçliyi getirenlerin kalabalık yüzünden damı delerek hastayı buradan aşağı indirdiklerini de okuruz. İsa onların imanını görünce hastanın günahını bağışlayıp onu iyileştirmiştir.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: İsa, günahları bağışlayabilecek yetkiye sahip olandır. ışlediğim günahın büyüklüğü ve kötülüğü nedeniyle bağışlanmayacağımı düşündüm mü? Bu tür düşünceler aslında bizi alçaltan bir alçakgönüllülükten değil, Tanrı’nın gücüne olan iman zayıflığından kaynaklanır. Gizlediğimiz bir günah varsa, O’na açıklayıp tövbe edelim. O, beni günahlarımdan arındırarak yeni bir insan olmamı sağlayacaktır. Beni bağışlayarak değiş-tiren güç benden değil, Tanrı’dan kaynaklanmaktadır.

3-5. ayetler: Rab, yüreğimizde gizlediklerimizi bilir. Tanrı’yı aldatmaya çalışarak ikiyüzlü bir iman yaşamı sürdürmektense, yürektekileri açıkça söyleyip Tanrı’nın yardımını istemek, doğru bir davranıştır.

9, 10. ayetler: İsa, Yahudiler’in hor gördüğü Matta’yı ve diğer günahkârları çağırıp onlarla beraber yemek yedi. Rab’le paylaşacağım şölenin sevincini yaşıyor muyum?

11-13. ayetler: İsa, doğruları değil, günahkârları kurtarmak için yeryüzüne geldi. Çünkü bizi kurtarabilecek doğrulukta başka hiç kimse yoktur (Rom. 3:10). Böylece bizler de Tanrı’nın çocuğu olduk.

Bana hangi öğütler verilmektedir?


9. ayet: Matta, kendini izlemesini buyuran İsa’nın sözüne hiç tereddüt etmeden itaat etti. Vergi görevlisi olmak ona iyi bir gelir sağlıyordu, ama İsa’nın çağrısını izlemek daha önemliydi. Rab’bi izlemek için fedakârlıkta bulunmayı ve zarara uğramayı kabul etmeliyiz. Rab’bi izlediğim halde, hâlâ vazgeçemediğim bir şeyler var mı? Bundan hemen vazgeçmeliyim.

Dua: Rab, Matta gibi ben de birçok şeyden vazgeçerek seni izlemek istiyorum.

 
Mujde.org