İsanın Gücü

Matta 8:23-34

İsa’nın Gücü


Çeşitli hastalıklardan dolayı sıkıntı çekenleri iyileştiren İsa, Celile Gölü’ndeki fırtınayı sakinleştirip Gadara’ya gelerek, cinlere tutsak olanları iyileştirdi. İsa tüm evrenin Efendisi ve Kralı’dır.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

24. ayet: İsa, fırtınalı bir göldeki teknede bile derin uykuya daldı. Celile Gölü’nün çevresi dağlıktır. Su seviyesi Akdeniz’den daha alçak olduğundan, ani hava değişiklikleri çok olur. O dönemdeki gemiler için tehlikeli sayılan büyük fırtınaya rağmen, bu olay İsa için hiç sorun olmamıştı. Koşullar ne olursa olsun, İsa’nın gücü bütün sorunları çözmeye yeterlidir. O’nu yüreğine kabul eden, O’nun esenliğinde yaşar.

26, 27. ayetler: İsa, fırtınayı ve denizi sakinleştirendir. Tüm evrene hükmederek Yaradan’ın gücünü gösterir. İsa, hem hastalığı iyileştiren, hem de doğaya hükmedendir. İsa’yı doğru tanıyor muyum?

28, 29. ayetler: İsa, insanların korkudan geçemedikleri yoldan geçti. Yaşamını mezarlıkta sürdüren, cinlere tutsak bir kişiden dolayı (Mar 5:1-5) o yoldan kimse geçemiyordu. İsa oraya geldiğinde cinler, O’nun Tanrı Oğlu olduğunu anlayarak korktular. İsa, kötü ruhları kovarak yolu açtı.

31, 32. ayetler: İsa cinleri kovar. Cinler tüm güçlerine rağmen İsa’nın yetkisi önünde çaresiz ve güçsüz kalırlar. Dünyada var olan her şey Tanrı’nın Egemenliği altındadır. İsa’nın cinlere, özellikle domuzların içine girmeleri için izin vermesi, onların hasta adamdan çıktığını kanıtlamak içindi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?


25, 26. ayetler: İsa, imanı kıt olanları azarlar. İsa’nın yaptığı harika işleri gör-dükleri halde, O’nun yeryüzüne ve göğe hükmeden Tanrı Oğlu olduğuna inanmadıklarından dolayı fırtınadan bile korkan öğrencilerini azarlar. İsa’ya olan imanımda eksiklik var mı?

33, 34. ayetler: Can, maddi unsurlardan daha değerlidir. Köylüler iki bin domuz kaybettikleri için İsa’nın o bölgeden ayrılmasını istediler. Bu durum belki de, İsa’nın, içinde bulundukları durumu değiştirmesini istememelerinden kaynaklanıyordu.
 
Dua: Ya Rab, verdiğin armağanı değerli işinde kullanmak istiyorum, bana yardım et!

 
Mujde.org