şifa Veren Rab

Matta 8:1-13

şifa Veren Rab


İsa, dağdaki vaazını bitirir. Dönüş yolunda hasta bir adamı iyileştirerek bedenin ve ruhun Kurtarıcısı olduğunu kanıtlar. 8 ve 9. bölümlerde İsa’nın olağanüstü bir şekilde gerçekleştirdiği iyileştirme eylemleri açıklanmaktadır. İsa, Yahudi ve yabancı ayrımı yapmadan, insanları imanlarına göre iyileştirdi.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
3, 4. ayetler: İsa, Kendisine imanla yalvaran cüzamlıyı iyileştirir. Cüzam, düzelmesi mümkün olmayan korkunç bir hastalık olduğu için, halk bunu Tanrı’dan gelen bir ceza olarak görür, hastayı da toplumdan dışlardı.
10. ayet: İsa, yüzbaşının imanını över. Yabancı bir ulustan olan yüzbaşı, İsa’yla ilgili derin bir anlayışa sahipti. İsa da onun bu sağlam imanından hoşnut kaldı. Rab’bin imanımı nasıl değerlendireceğini düşünüyorum?
11-13. ayetler: İsa diğer ulusların da kurtuluşunu ilan eder. Yahudiler tarafından terk edilen İsa, diğer uluslardan bir çoğunun Tanrı’nın Egemenliği’nin halkı olacağını söyler. Yalnızca kan bağı ve geleneklerle Tanrı’nın halkı olamayız. Tanrı, gerçek imana sahip olduğumuzda, imanımıza göre lütuf sağlayandır. Ayrımcılık ve gurur, imanlıya yakışmaz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1, 2. ayetler: Çevresi çok kalabalık olan İsa’nın önüne, cüzamlı adam aniden çıktı. O dönemlerde insanlarda cüzamlılara karşı yoğun bir nefret olduğu için, hastanın bu kalabalığın arasına girmemesi gerekiyordu. Ama İsa’nın önüne çıkmak isteyen cüzamlının imanı her tür engeli aştı.
59. ayetler: Yüzbaşı, uşağının çektiği acıyı, kendi acısı gibi hissedip İsa’ya imanla yalvarır. Uşağına böyle bir ilgi göstermesi, yüzbaşının mükemmel kişiliğinin kanıtıdır. Yüzbaşı, askerlerin, komutanın buyruğuyla hareket etmesi gerektiğini biliyordu. İsa’ya, “Yeter ki bir söz söyle” demesi, O’nun kralların Kral’ı olduğunu, buyruğuyla her şeyi yapabileceğini bildiğini gösterir.

Dua: Rabbim, imanımla iyi bir örnek olmak istiyorum.

 
Mujde.org