Dar Kapı

Matta 7:15-29

Dar Kapı


İsa, dağdaki vaazın son kısmında, imandan uzaklaştıran eylemlerin Kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını söyler (22, 23. ayetler). Gerçek bilgeliğe, Baba Tanrı’nın isteğine itaat ederek İsa’nın buyruklarını izleyenler sahip olur.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
21-23. ayetler: Tanrı, yalnız Kendisinin isteğine göre yaşayanları kabul eder. Tanrı’ya gerçekten iman edenler, Tanrı’nın isteğini doğru algılayarak itaat edebilirler. Gerçek iman, gerçek eylemi doğurur. Rab’bin ismi kullanılarak ne kadar büyük işler yapılırsa yapılsın, yargı gününde Tanrı her gerçeği ortaya çıkaracaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
15. ayet: İsa, sahte peygamberlerden sakınmamızı öğütler. Onlar Tanrı’nın sözünü saptırarak öğretiş verirler ve açgözlülüklerini kurnazlıkla saklayıp kuzu postuna bürünürler. Tıpkı sürüdeki diğer kuzular gibi davrandıkları için onları ayırt etmek kolay değildir. Bu nedenle onların, gerek öğretişlerinin gerek paylaşımlarının gerçeğe uygun olup olmadığını ayırt etmeliyiz.
16-20. ayetler: Bu ayette sahte peygamberler kötü ağaca benzetilir. ıyi ağaç da kötü ağaç da kendi özelliklerine göre meyve verirler. Ağacın meyve vermesi için belli bir zamanın geçmesi gerekir, bu süreç tamamlanıncaya kadar ayırt etmek çok zordur. Ama meyve verme zamanı geldiğinde, ağacın özü ortaya çıkar. Kötü ağaç, meyvesinin kötülüğünden dolayı ateşle yargılanacaktır. Sahte peygamberler, her ne kadar iyi ağaç olarak görünmeye çalışsalar da, zamanı geldiğinde her şey ortaya çıkacaktır. Hangi ağacın meyvelerini taşıyorum?
24-27. ayetler: Rab’bin sözüne göre yaşayan asla yıkılmaz. İsa bu ayetlerde verdiği benzetmeyle gerçek bilgenin kim olduğunu gösterir. Her insan kendi yaşamından ve imanından sorumludur. Bilge kişi yağmuru ve rüzgârı da hesaba katarak temel atar. ımanımın temeli Tanrı sözüne mi dayalı?

Dua: Rabbim, bana ayırt etme gücü ve bilgelik ver.

 
Mujde.org