Yargılamak Yerine Hizmet Edin

Matta 7:1-14

Yargılamak Yerine Hizmet Edin


ınsanlar topluluk halinde yaşarlar. Bu yüzden imanlının diğer insanlarla olan ilişkisi çok önemlidir. Kişi, karşısındakini yargılamadan önce kendi durumunu gözden geçirmelidir (15. ayetler).


Bana hangi öğütler verilmektedir?
1, 2. ayetler: Başkasını yargılayan, kesinlikle yargılanacaktır. Eleştiri niteliğindeki yargı, tartışma ortamının oluşmasına yol açarak topluluğun zarar görmesine neden olur. Başkasının kusurunu eleştiren kişi, kendi yargısına da kapı açmış olur. ınsanı yargılamak Tanrı’ya aittir. Tanrı’nın yargı yetkisini O’nun yerine mi kullanmaya çalışıyorum?
35. ayetler: ınsan öncelikle kendi sorunlarını bilmelidir. Başkasını yargılayıp doğru yola yönlendirmek isteyenler, öncelikle kendi günahlarından tövbe etmelidirler. Kendi gözündeki merteği görmeyip başkasının küçücük kusurunu eleştirmek, Tanrı’nın gerçeğine aykırı bir davranıştır. Diğer insanların kusurlarına karşı çok hassas davranan kişiler, acaba kendilerini görmezden gelmiş olmuyorlar mı?
6. ayet: Tanrı, kutsal ve ayırt etme gücüne sahip olmamızı ister. ıncinin değerini bilmeyen köpek ve domuz için bunun hiçbir anlamı yoktur. Müjde’ye ancak onun değerini bilenler sahip olabilir. İsa, başkasını yargılamaktan kaçınmamızı, ama doğruyu ayırt etmekte etkin olmamızı öğretir.
7-11. ayetler: Rab, dilememizi, aramamızı ve kapıyı çalmamızı ister. Başkasını yargılamaktan kaçınıp onu kabul ederek birlikte yaşamamızı dua yoluyla öğrenebiliriz. Topluluğumuzun barış içinde yaşamayı öğrenecek kadar değişmesi için sabırla dua etmeliyiz. Olgun bir ilişki için, ne gibi dua konuları olabilir?
12. ayet: Tanrı, insanlara iyi davranmamızı ister. ınsanlar arasındaki iyi ilişki, birbirine saygı, güven ve değer bilmekle gelişir. Güzel bir ilişkinin özünde birbirine iyi davranmak yatar. Bugünden itibaren insanlara iyi davranmalıyım.

Dua: Tanrım, başkalarını yargılamak yerine hizmet etmek için gayret göstermek istiyorum.
 
Mujde.org