Öncelikle ıstenmesi Gerekenler

Matta 6:19-34

Öncelikle ıstenmesi Gerekenler


İsa, kendisini sürekli izleyen öğrencilerin öğrenmeleri gereken çeşitli konulardan söz eder. Özellikle günlük gereksinimleri için kaygılanmaktan vazgeçerek, öncelikle Tanrı’nın Egemenliği’nin ve doğruluğunun ardından gitmelerini söyler.


Bana hangi öğütler verilmektedir?
19-21. ayetler: İsa, gökte hazineler biriktirmemizi ister. Burada söylemek istediği, yaşamın amacının gökte olduğudur. Sonsuza dek değişmeyecek olan yaşamın amacını düşünerek hazırlanmak gerekir. Yeryüzünde biriken hazineler, ‘güve ve pas’ yüzünden yakında yok olacaktır. Hazinemi nerede biriktiriyorum, gökte mi, yeryüzünde mi?
25-32. ayetler: Canlarımızın günlük ihtiyaçları için kaygılanmamalıyız. Özellikle 25. ayet, konu olarak 24. ayetle ilişkilidir ve 19-24. ayetlerin tümünü kapsar. Kaygı dolu bir yaşamımız varsa, korkularımız da her zaman var olacaktır. Bu korkular imanımızdan dönmemize yol açabilir. Bu nedenle İsa, gökteki kuşları ve kır zambaklarını örnek göstererek, insanın kaygılanmasının ne kadar yanlış olduğunu anlatır. Bu kaygılar iman kıtlığından kaynaklandığı için İsa kaygılananları uyarır (30. ayet). Ekonomik sıkıntılardan dolayı, geleceğimin belirsiz olduğunu düşünerek kaygılandığım oldu mu? Korkmayalım! Tanrı her şeyi bilir (32. ayet). O’na güvenelim.
33. ayet: Günlük gereksinimlerimiz için kaygılanmak yerine, öncelikle Tanrı’nın Egemenliği’nin ve doğruluğunun ardından gitmemiz gerekir. Çünkü Tanrı, her şeyi bilerek karşılayandır. 33. ayet, sonuç ayetidir. İsa’nın ardından giden öğrencilerin düşüncelerinde günlük ihtiyaçları değil, Tanrı’nın Egemenliği’nin olması şarttır.
34. ayet: İsa, yarın için kaygılanmamamızı ister. Yarın için önceden kaygılanmak akıllıca değildir. Her gün Tanrı’nın yönlendirişinde yaşamak, gerçek öğrencinin yaşamıdır.

Dua: Tanrım, her zaman senin Egemenliği’nin ve doğruluğunun ardından gitmeme yardımcı ol!
 
Mujde.org