Rabbin Öğrettiği Dua

Matta 6:9-18

Rab’bin Öğrettiği Dua


Yahudiler’in ettikleri dua on iki istekten oluşur; bunların altısı kendileri, altısı ise Tanrı’nın Egemenliği içindir. Ama İsa’nın öğrettiği dua altı kİsa istekten oluşur; üçü Tanrı’nın Egemenliği, diğer üçü ise insanın kendisi içindir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
9. ayet: Tanrı bizim Babamız’dır. İsa bu yüzden dua etmek için, hiç korkmadan Tanrı’ya gelebileceğimizi ifade eder. “Baba” ıbranice’de küçük çocukların samimi bir şekilde babalarını çağırırken kullandıkları bir kelimedir. Tanrı, Babamız olarak duamızı işitir ve karşılık verir. Dua ederken Tanrı’yı nasıl düşünerek O’na yaklaşıyorum? Kendi babamla konuşur gibi mi dua ediyorum?
12, 14, 15. ayetler: Birbirimizin suçlarını ve yanlışlarını bağışlarsak, Tanrı da bizim günahımızı bağışlar. Tanrı tarafından bağışlanan kişi, diğerlerini kolayca bağışlayabilir. Bağışlamam gereken biri var mı? Hâlâ bağışlamamamın sebebi nedir?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
9, 10. ayetler: İsa, öncelikle Tanrı’nın Egemenliği’nin ve O’nun isteğinin yerine gelmesi için dua etmemizi söyler. Kendi adımın yücelmesi için mi, Tanrı’yı yüceltmek için mi dua ediyorum? ısteğimin yerine gelmesi için değil, Tanrı’nın isteğinin yerine gelmesi için dua etmeliyim. şu sıralar dualarımın içeriği nedir? Tanrı’nın isteği mi, yoksa benim isteğim mi?
11. ayet: İsa, gündelik ekmeğinizi Tanrı’dan isteyin diyor. 11. ayette geçen “gündelik ekmeğimiz” ifadesi, ruhsal gıda olarak düşünülebilir, ama daha çok yaşamsal gıdayı içerir. Bu yüzden gündelik ekmeğimiz, günlük beslenme ihtiyacımızdır. Bu dua, Tanrı’nın her şeyi sağlayacağına güvenmemiz gerektiğini gösterir. Tanrı’nın sağlayışına güvenmeyip her gün kaygılanarak mı yaşıyorum?
13. ayet: Ayartılmamayı dilemekten çok, kötü olandan sakınmak için dua etmeliyiz. Bazen, Tanrı Kendi halkının ayartılıp denenmesine izin verir. Özellikle çocukların ayartılmaması için dua etmek, anne babanın sorumluluğudur.

Dua: Rab, öğrettiğin bu dua yaşamım boyunca benim duam olsun.
 
Mujde.org