Göze Göz, Dişe Diş

Matta 5:33-48

Göze Göz, Dişe Diş


İsa öğrencilerine, kendi haklarından vazgeçip merhamet göstererek düşmanlarını bile sevmeleri gerektiğini söyler. İsa’nın yaşamı, bu buyruğun en iyi örneğidir.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
33-37. ayetler: İsa, yalan yere ant içilmemesini öğütler. Gök ve yer Tanrı’ya ait olduğu için, bunlar üzerine içilen antların Tanrı’nın adına içilen anttan farkı yoktur. Dürüst bir insan ant içmeye gereksinim duymaz. Zayıflığımı gizlemek için sık sık ant içiyor muyum? ınsanlardan değil, Tanrı’dan korkmalıyız. “Evet”imiz “evet” “hayır”ımız “hayır” olmalıdır.
48. ayet: İsa, göksel Babamız gibi yetkin olmamızı ister. Buradaki “yetkin” ifadesi, yetişkin, olgun anlamındadır (Ef.4:13, ıbr.5:14-6:1). Yasa, yetkin-liğin standardı değildir. Yetkinliğin standardı sadece Tanrı’dır. Bu nedenle, İsa’nın öğrencileri olarak bütün alanlarda Tanrı’nın yetkin karakterini almamız gerekir. Bu yetkinlik, Mesih’le birleştiğimizde mümkün olur.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
38-42. ayetler: Göze göz, dişe diş diyen Eski Antlaşma yasasını yanlış yorumlarsak, öç almanın doğru olduğunu düşünmek gibi korkunç bir hataya düşeriz. Bu yasa, yargının doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerektiği anlamına gelir. Ama Yahudiler bunu yanlış yorumlayarak yasayı kötüye kullandılar. Tanrı’nın Egemenliği’nin öç alma ilkesi, bir yanağına tokat atana diğer yanağını da çevirttirir. Bu öyle bir ilkedir ki, gömleğini isteyene paltonu da verirsin, seni bin adım yürümeye zorlayanla iki bin adım yürürsün. Tanrı’nın Egemenliği’ne girmesi layık görülmeyen düşmana bile merhamet göstermemiz istenir. Ben de kendi haklarımdan vazgeçiyor muyum?


Dua: Tanrım, düşmanımı bile sevebileceğim gerçek bir sevgiye sahip olmak istiyorum.
 
Mujde.org