Bağışlamak ve Ahlâk

Matta 5:21-32

Bağışlamak ve Ahlâk


İsa, başkalarına öfkelenmenin ve hakaret etmenin cezasının çok ağır olduğunu bildiği için, bu iki örnekle öğretiş verir. Eski Antlaşma’da yer alan cinayet ve zinayla ilgili buyrukların, 21-24 ve 28-29. ayetlerde çok daha kapsamlı bir şekilde ele alındığını görüyoruz.


Bana hangi öğütler verilmektedir?
23, 24. ayetler: Öfkenin çözümü bağışlamadır. Tanrı, kardeşini bağışlamaya'nın adak sunmasını istemez. Kişi, adak sunmadan önce kardeşimize giderek onu bağışlamalıdır. İsa bunu tapınma kuralı olarak değil, tapınanın durumunu belirtmek için açıklamıştır. Çünkü kardeşini bağışlamak tapınmanın da tapınanın da önceliğidir. Bağışlamadığım bir komşum var mı? Varsa, hemen şimdi bağışlamalıyım.
25, 26. ayetler: Bizden davacı olan kişiyi henüz zamanımız varken bağışlamalıyız. Bunu yapmazsak, bağışlama fırsatını bir daha bulamayabiliriz. Bağışlamayı ihmal ettiğim oluyor mu?
27-30. ayetler: Tanrı, açgözlülüğü hoş karşılamaz. Yüreğimizde kötülük barındırmamız, Tanrı’ya karşı işlediğimiz zinadır. Kendimizi kötülükten koruyabilmek için, bulunduğumuz günahlı ortamı ve kötü alışkanlıklarımızı hemen terk etmeliyiz. Bedenimizin günah işleyen azalarını kesip atmak çözüm değildir. Önemli olan, yüreğimizden kaynaklanan kötülüklere karşı her zaman ayık ve uyanık olup günaha düşmemektir.
31, 32. ayetler: İsa’nın yaşadığı dönemde din adamları çok eşliliğe ve boşanmaya kolayca izin verirlerdi. Ama İsa, özel bir neden olmadan evliliğin kutsal birliğinin bozulmasını asla istemez. Bugünlerde boşanma davalarındaki artışın nedenleri ne olabilir? ıyi bir karı koca ilişkisi sürdürmek için gayret gösteriyor muyum?

Dua: Rabbim, seni hoşnut edecek bir aile kurmama yardım et!
 
Mujde.org