Rab'bin Korumasına Sığınmak ve Yönlendirişini Öğrenmek için Edilen Dua

Mezmur 25:1-22

Davut'un mezmuru

1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,

2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!

3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmesin; Nedensiz hainlik edenler utansın.

4 Ya RAB, yollarını bana öğret, Yönlerini bildir.

5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün umudum sende.

6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa; Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, Sevgine göre anımsa beni, Çünkü sen iyisin, ya RAB.

8 RAB iyi ve doğrudur, Onun için günahkârlara yol gösterir.

9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, Kendi yolunu öğretir onlara.

10 RAB'bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

11 Ya RAB, adın uğruna Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

12 Kim RAB'den korkarsa, RAB ona seçeceği yolu gösterir.

13 Gönenç içinde yaşayacak o insan, Soyu ülkeyi sahiplenecek.

14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, Onlara açıklar antlaşmasını.

15 Gözlerim hep RAB'dedir, Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

16 Halime bak, lütfet bana; Çünkü garip ve mazlumum.

17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, Kurtar beni dertlerimden!

18 Üzüntüme, acılarıma bak, Bütün günahlarımı bağışla!

19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar, Nasıl da benden nefret ediyorlar!

20 Canımı koru, kurtar beni! Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni, Çünkü umudum sendedir.

22 Ey Tanrı, kurtar ısrail'i Bütün sıkıntılarından!

Rab'bin Korumasına Sığınmak ve Yönlendirişini Öğrenmek için Edilen Dua

Tanrı'nın, Kendisinden korkan kişiyi nasıl koruyarak gerçeğe yönlendirdiğinı ve günahlarını bağışladığını düşünelim!

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

6,8,11. ayetler: Tanrı merhamet ve lütuf gösteren, adil ve iyi olandır. O, günahlarımızı bağışlar ve Sözü aracılığıyla bizleri terbiye ederek yönlen dirir. Çünkü bizleri kutsal ve kusursuz oğullar olarak terbiye etmek ister (Ef,l:4, 5). Bugün hangi konuda daha çok terbiye edilmeye ihtiyacımız olduğunu sorgulayalım!

12-14. ayetler: Tanrı benim Kendisine ne kadar güvendiğimi bilir. O'nun benimle kurduğu yakın ilişki sonucu öğrenmiş olduğum zenginlikte yaşıyor muyum? Bugün yapmayı planladığım işlerle ilgili niyetim ve tavrımı gözden geçirmeliyim!

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-5,15,20, 21. ayetler: Zafer kazanmanın sırrı yalnız Tanrı'ya güvenerek beklemektir. Tanrı'nın beni en uygun zamanda doğru yola yönlendireceğine güveniyor muyum? (Rom. 8:28 ; Yak. 1:6 -8). Bugünlerde hangi konuda Tanrı'nın yönlendirişini bekliyorum? Tanrı yanıtlayıncaya kadar beklemek en önemli derslerden bindir.

9,10,12-14.ayetler: Tanrı'nın bana söylediklerine itaat ediyor muyum? Kibirlilik Tanrı'nın terbiyesini öğrenmemizin önünde büyük bir engeldir. Tanrı'nın isteğini ayırt ederek, yönlendirişine göre yaşayabiliyor muyum? (tbr.5;14).

16-19. ayetler: Tanrı'yı izlerken sıkıntılan da mutlaka göz önünde tutmak gerekir. Her türlü sıkıntı karşısında beni koruyan Tanrı'ya güvenerek dua ediyor muyum?

Dua: Tanrım, Sana tam bir güven ve sadakatle itaat ederek, yönlendirişine göre yaşamama yardım et!

 
Mujde.org