Yasanın Tamamlayıcısı Olan İsa

    Matta 5:13-20

    Yasa’nın Tamamlayıcısı Olan İsa


İsa, öğrencilerine, onları tuz ve ışık olarak çağırışının özel nedenlerini açıkladı. Tanrı’nın Egemenliği’nin halkı olarak, bu dünyada doğruluğun etkinliğini yansıtarak yaşamaları gerektiği, bir benzetmeyle açıklanmaktadır.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
13. ayet: İsa, Kendi halkını dünyanın tuzu olarak niteler. O dönemlerde tuz, genellikle Ölü Deniz’in güneybatısında bulunan tuz bataklığından elde edilirdi. Bu tuzun ticari değeri vardı; ama daha sonraları denizden ve çevresinden de tuz elde edilmeye başlandı. Ancak değeri düşük olan bu tuz kullanılmadığından, değersiz bir şey gibi ortada kaldı. İsa, Tanrı halkının bu dünyanın tuzu olma görevini (bozulmayı önleyen aracılar) yerine getirmedikleri takdirde, yararsız tuz gibi bir tarafa atılacağını söyleyerek onları uyarır. Kötüye giden dünyada bozulma ve çürümüşlük daha da yoğunlaşır ve bu ortamlarda yaşamak zorunda olan imanlının rolü daha büyük bir önem kazanır.
14-16. ayetler: İsa, kendi halkını dünyanın ışığı olarak niteler. Tuzun yemeğe tat verdiği gibi, ışık da insanların çevresini aydınlatır. İsa dünyanın ışığı olduğu için, öğrencilerinin de O’nun ışığını dünyaya yansıtmaları gerekir. Dünyanın tamamen karanlıkta kalmaması için, Tanrı’nın halkının üstlenmesi gereken sorumluluk çok büyüktür. İsa’nın özellikle gerçek mutluluk olarak tanımladığı Tanrı’nın Egemenliği’ndeki iyi eylemlerimizi ve ışığımızı dünyaya yansıtarak yaşamalıyız. Yaşamımızı gözden geçirelim.
17, 18. ayetler: İsa, Yasa’yı ve peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için değil, tamamlamak için geldiğini söyler. O, yaşamıyla, öğretişiyle ve eylemleriyle Eski Antlaşma’yı yerine getirerek onu tamamladı.
19. ayet: İsa, buyrukların en küçüğünü bile hor görmememiz için bizi uyarır. Bugün itaat edip paylaşmam gereken söz hangisi?
20. ayet: İsa, öğrencilerinin doğruluğunun Ferisiler’inkinden daha üstün olmasını ister. Ferisiler’in doğruluğu, yüzeysel ve yürekten olmayan geleneksel bir kuraldır. Oysa İsa, yalnızca Kendisinde kalanların uygulayacağı tam bir itaat ister. Bu konuda ne durumdayım?

Dua: Tanrım, tuz ve ışık olarak yaşayan bir tanığın olmak istiyorum.
 
Mujde.org