Kralın Yolunu Hazırlayan Vaftizci Yahya

 

Matta 3:1-12

 

Kral’ın Yolunu Hazırlayan

Vaftizci Yahya

 

 

 

 

 

 

2. bölüme kadar Kral’ın gelişinden söz eden Matta, şimdi o Kral’ı karşılayacak olan Vaf­tizci Yahya’yı tanıtır. Tövbe ederek Kral’ın yolunu izleyen kişinin, doğruluk mey­vesi veren bir yüreği olur.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-3. ayetler: Tanrı, Vaftizci Yahya’yı göndererek Kral’ın yolunu hazırlatır. İsa’nın kurtarışı, Yahudiler’in beklediği politik bir kurtarış değildi. Bu kurtuluş ancak İsa’ya iman ve tövbeyle gerçekleşir. Kral’ın gelişi için yüreğimizin ne durumda oldu­ğunu kontrol edelim .

11, 12. ayetler: İsa, tövbe ederek Kendisini kabul edenleri yeniler ve Kendi hal-kın­dan sayar. Kral’ı kabul etmeyenler ise yargılanacaktır. Büyük yargı yaklaşmış­tır. Her zaman böyle bir fırsat bulunmaz. Bugünü fırsat olarak görmeli­yiz. Kimse ya-rınından emin olamaz. Buğday mıyım, yoksa saman mı?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-4. ayetler: Vaftizci Yahya’nın yaşamı politik hesaplar peşinde olan açgözlü din bilginlerinin yaşamından çok farklıydı. Yahya’nın giysisi, kötü bir kral olan Ahav’a, uğrayacağı yargıyı bildiren ılyas’ı anımsatır. Bu iki kişinin yaşamı önemli me­sajlar verir. Materyalizmin kölesi olan çağımız insanına Tanrı’nın Egemen­liği’ni duyurmak için, bizim de böyle bir yaşam sürdürmemiz gerekmiyor mu?

7, 8. ayetler: Yahya canını yitirmekten korkmaz ve büyük bir cesaretle din bilgin-le­rine günahlarını gösterir. Çağımızdaki önderler de kendi günahlarını görme­dikçe uyarılmaktan kurtulamayacaklardır. Yaşamımızdaki son uyarı gelme­den tövbe edelim. Ne kendimin, ne de imanlı kardeşlerimin yaptığı ikiyüzlülüğü ve kötülüğü görmezden gelmemeliyim.

5-10. ayetler: Tövbe etmek için alçakgönüllülükle gelen halktan farklı olan Ferisi­ler ve Sadukiler, yüreklerini değiştirmeden sadece vaftiz olmak istediler. On­lara söylenen, “Ey engerekler soyu” ifadesi, kadının soyu olan İsa’yı öldürecek yıla­nın soyu (Yar.3:19) anlamına gelir. Gerçekten de tövbe etmeyerek sonuçta Me­sih’i öldürdüler. Ben de tövbe etmeyerek İsa’yı tekrar çarmıha germiş bir duruma düşmüyor muyum (ıbr.6:6).

 

Dua: Rabbim, tövbe eden yüreğime yaklaşmanı istiyorum. Yüreğime gelip onu yöneterek sen­deki yaşamımın meyvesini al.

 
Mujde.org