Dünyanın Kralı Olarak Gelen İsa

 

Matta 2:1-12

 

Dünyanın Kral’ı Olarak Gelen İsa

 

Vaade göre Beytlehem’de doğan İsa, ısrail Kralı Hirodes için iyi bir haber de­ğildi. Doğumunun hemen ardından doğudan gelen yıldızbilimcilerden aldığı övgü­ler ve hazineler, İsa’nın ulusların kralı olarak geldiğini gösterir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

6. ayetler: Tanrı, İsa’yı çobanımız olarak gönderdi. Matta, Mika Kitabı’nın 5:2. ayetinde yer alan Tanrı’nın Davut’a verdiği vaadi (2Sa.5:2) açıklayarak, İsa’nın Davut’un tahtında sonsuza dek kalacak Kral olarak geldiğini gösterir. Çoban olan Rab, Kendi halkını güder ve onları tehlikelerden koruyarak esen­likte ya-şatır (Mika 5:4). Bu yıl da, “sessiz zaman” sırasında Çoban’ın sesini dinle­yerek O’nun izlemeliyiz.

11. ayet: Doğudan gelen yıldızbilimciler, Kral’a hazinelerini sunarak O’na ta-pın­dılar. Bu olay, Mezmur 72 ve Yeşaya 60. bölümde de anlatıldığı gibi, son günde Yahudi olmayanların da Mesih’e tapınacaklarını göstermektedir. Bu­rada söz edilen hazine, Saba Kraliçesi’nin Süleyman’ı ziyaret edişini de anımsa­tır. Bu şekilde, Süleyman’dan çok daha büyük olan İsa’nın, Yahudi­ler’in ve bütün dünyanın Kralı olarak geldiğini gösterir.

12. ayet: Hirodes’in niyetini bilen Tanrı, İsa ve yıldızbilimcileri korumak için rü­yada onları uyardı. Her zaman Kral’a tapınan bir halk olarak yaşarsak, dün-ya­nın tuzaklarından habersiz kalsak bile, her şeyi bilen Tanrı, bize doğru yolu gösterecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Yıldızbilimciler, sürgünden geri dönmeyen Yahudiler’den, Ya­kup’un soyundan çıkacak yıldızla ilgili peygamberliği duymuş olmalıydılar. Bu nedenle büyük sevinç içinde (10. ayet) O’na tapınmaya geldiler. Ama Kut­sal Kitap aracılığıyla, Mesih’in doğacağı yere kadar bilen Hirodes ve din bilgin­leri, O’nu kabul etmek yerine öldürmeye kalktılar. Bugün, gerçek Kral olan İsa’ya tapınmamız için bizi yönlendiren o dönemdeki yıldız değil, çok açık bir vahiy vardır. O’nun sözünü dinleyip anladığım halde benliğim hâlâ ölme­mişse bu, sözü küçümseyerek sevinç duymadığım anlamına gelir.

Dua: Tanrım, Kral’a tapınan bir yürekle ve seni tanıdığım için şükrederek yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org