Peygamberlik Sözlerine Göre Yaşayanların Bereketi

 

Vahiy 22:8-21

 

Peygamberlik Sözlerine Göre Yaşayanların Bereketi

 

Yaratılış Kitabı’nda söz edilen cennetle Vahiy Kitabı’nda açıklanan cennet farklıdır. Yara­tılışta, Adem ve Havva Tanrı’yla beraber yaşayıp O’nunla konuşurlardı, ama Va­hiy Kitabı’ndaki cennette Tanrı’ya tapınacaklardır. Aden bahçesi günahtan dolayı mah­voldu, oysa Yeni Yeruşalim, yeni bir yaratılış olacaktır. Vahiy Kitabı böyle bir gele­cek umudu vererek son bulur.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

13, 20. ayetler: İsa, vaat ettiği gibi tez gelecektir. Yalnız bu gelişin ne zaman gerçekle­şeceği bilinmemektedir. İsa’nın tez gelişi, sıkıntılara dayanarak O’nu bekle­yen kutsallar için sevindirici bir haberdir; ama İsa’yı reddederek yargı kürsüsü­nün önün-de duracaklar için korkunç bir haber olacaktır. Tez gelecek olan İsa’yı karşılamaya hazır mıyım? Gelişi gecikiyor diye dikkatsizlik etmiyor mu­yum? Uyanık ve ayık olalım...

10-15. ayetler: İsa, Yuhanna’ya peygamberlik sözlerini mühürlememesini buyu­rur. Peygamber Daniel’e: “Onları mühürle” dediği halde (Dan.12:4-12), Yuhanna’ya, yazılmış olanları herkesin okuyup anlaması için “mühürleme” der. Daniel’in aldığı mesaj o dönem için verilmişti, bu yüzden de mühürlenmişti. Ama Vahiy’deki mesaj, son güne kadar yaşayanlara verilen sözler olduğu için mühürlenme­mesi gerekiyordu. Geleceğimizi, bu sözlere gösterdiğimiz tepkiler belirle­yecektir. Bu yüzden pey-gamberlik sözlerini okuyup o mesajı dinlememiz ve İsa’nın gelişini hazırlamamız gerekir. İsa’nın tekrar gelişini hafife alarak, dünya­nın aldatıcı sefahatinin içinde yaşarsak, kesinlikle Tanrı’nın Egemenliği’ne giremeye­cek ve sonsuz ölümle cezalandırılacağız. Tekrar gelecek olan İsa’yı nasıl kar­şılamak istiyorum?

17. ayet: Tanrı, dileyenleri yaşam suyundan karşılıksız içmeleri için davet eder. Ya­şam suyu, İsa’da olan kurtuluştur. Kurtuluş, kadın erkek, büyük küçük hiçbir ay­rım yapılmadan, herkese verilir. Çağımızda ruhsal susuzluk fazlasıyla yaygın­dır. Birçok kişi Tanrı’nın sözünü duyamadan veya kabul etmeden ölüme gitmekte­dir. Bugün İsa’ya davet etmem gereken biri var mı?

18, 19. ayetler: Rab, Kendi sözünü kasten saptıranları yargılayacaktır. Başkala­rına Kutsal Kitap’la ilgili şeyler öğretirken özellikle dikkatli olmalıyız. Kutsal Yazı­lar üzerinde derin düşünürken, yalnızca istediğim sözleri alıp diğerlerini bir kenara mı atıyorum?

 Dua: Rabbim, tez gelip halkının gözyaşlarını sil.

 
Mujde.org