Rab'bin Dağına Çıkacak Olan

Mezmur 24:l-10

Davut'un mezmuru

1 RAB'bindir yeryüzü ve içindekiler, Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

2 Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran, Sular üzerinde durduran.

3 RAB'bin dağına kim çıkabilir, Kutsal Yer'inde kim durabilir?

4 Elleri pak, yüreği temiz olan, Gönlünü putlara kaptırmayan, Yalan yere ant içmeyen.

5 RAB kutsar böylesini, Kurtarıcısı Tanrı aklar.

6 O'na yönelenler, Yakup'un Tanrısı'nın yüzünü arayanlar ışte böyledir. Sela

7 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!

8 Kimdir bu Yüce Kral? O RAB'dir, güçlü ve yiğit, Savaşta yiğit olan RAB.

9 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!

10 Kimdir bu Yüce Kral? Her şeye Egemen RAB'dir bu Yüce Kral! Sela

Rab'bin Dağına Çıkacak Olan

Görkemli Kral İsa Mesih ve O'nun aracılığıyla Tanrı'yla mümkün kılınan ilişki üzerinde düşünelim!

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1,2. ayetler: Tanrı her şeyin Yaratıcısıdır ve her şeye Kendi isteği çerçevesinde hükmeder. O'nun benim için de kesin bir planı vardır ve Kendi isteği doğrultusunda bu planı gerçekleştirecektir. Tüm sorunlanmı Tanrı'ya tamamen teslim ediyor muyum?

3,4, ayetler: Tanrı kutsaldır ve günahı asla kabul etmez. Bu nedenle İsa'yı göndererek insanlığı Kendisiyle barıştıracak bir yol sağladı. Ben de bundan aldığım cesaretle her gün Tanrı'nın önüne çıkıyor muyum?

6. ayet: Rab, Yakup'u her yönden terbiye ederek, ısrail'in kurucusu haline getirdi. Bazı zayıflıklarımdan dolayı hayal kırıklığına uğruyor muyum? Tanrı, Kendisine tam bir adanmışlıkla teslim olduğumda, beni de Kendi halkına yaraşır bir insan olarak terbiye edecektir.

7-10. ayetler: İsa, ölümden dirilerek zafer kazanmıştır. O her savaştan zaferle çıkan güçlü ve Yüce Kral'dır.

Bana bangi öğütler verilmektedir?

3-6. ayetler: Mesih'te yenilendim mi? Her gün Tanrı'yla buluşmayı arzuluyor muyum? Tanrı'ya ve komşuma karşı hissettiklerim ve tavrım iyi yön de değişiyor mu? Düşüncelerim, tutkularım ve konuşmalanmda ne gibi değişiklikler var?

7-10. ayetler: Yüreğimi Yüce Kral olan Rab'be açtım mı? O'nun yüreği me girme isteğine karşın, buna engel olan unsurlar var mı?

Dua: Tanrım, yüreğimin derinliklerinde gizlenmiş olan tüm kötülükleri temizle ve yüreğime egemen ol!

 
Mujde.org