Kuzunun Gelini

 

Vahiy 21:9-27

 

Kuzu’nun Gelini

 

Bugünkü ayetlerde, Kuzu’nun gelini olan yeni Yeruşalim anlatılmaktadır. Bu görüm, Tanrı’yla birlikte yaşamanın ne denli yüce ve güzel olduğunu göste­rir.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

9, 14, 18, 21. ayetler: Rab bu ayetlerde, kendi gelininin ne kadar güzel oldu­ğunu gösterir. Yeni Yeruşalim, uzunluğu enine eşit, her yanı 12.000 ok atımıdır. Doğu, batı, kuzey ve güneydeki üçer kapının üzerinde Tanrı’nın halkının isimleri yazılıdır. Bu, Tanrı’nın halkının istediği zaman O’nun huzuruna çıkıp O’nunla serbestçe görüşebileceğini göstermektedir.

12-17. ayetler: Bu ayetlerde, Rab’bin kiliseyi koruduğunu görüyoruz. Surla­rın yüksekliği 144 arşındı (75 m.). Her kapıda meleklerin durması, ken­tin ne kadar güvenli olduğunu göstermektedir. Rab’bin kilisesi, çeşitli sıkıntı-lardan geçerek bu güne kadar geldi. Tanrı’nın halkı da çeşitli tehlike­lerle karşılaşmıştır. Ama Tanrı, hiç kimsenin Kendi halkına zarar ver­mesine izin vermedi. Rab’bin beni koruduğuna ve beni güzel bir gelin olarak hazırladığına iman ediyor muyum?

22-25. ayetler: Rab Tanrı ve Kuzu, kentin tapınağıdır. Tapınağın, En Kutsal Yer gibi uzunluğunun, eninin ve yüksekliğinin eşit olması, Yeni Yeruşalim’in Tanrı’nın konutu olduğunun kanıtıdır (Buluşma Çadırı). Rab’be, kentin her yerinde tapılacaktır. Rab’le ruhsal paylaşımda bulunup ya­şan-tımda O’nun varlığını hissediyor muyum?

26, 27. ayetler: Yeni Yeruşalim’e, yalnızca isimleri yaşam kitabında ya­zılı olanlar gireceklerdir. İsa’ya iman etmeyenlerin isimleri orada yazılı değil­dir. Aslında şu an hiç kimsenin gerçek imanlı olup olmadığını tespit ede-meyiz. Ama Yeni Yeruşalim’de yalnızca gerçekten iman edenler olacak­tır. Geçmişim, iyi bir kişiliğimin olması ya da yaptığım iyi işler saye­sinde Tanrı’nın Egemenliği’ne girebileceğimi düşünmemeliyim.

 Dua: ımanımı güçlendiren ve beni koruyan Tanrı’ya teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org