Tanrı Bizim Aramızda Olacak

 

Vahiy 21:1-8

 

Tanrı Bizim Aramızda Olacak

 

Rab’bin beyaz bir tahtta oturup sürdürdüğü yargıyla tüm kötülükler temizlene­cek ve sonunda yeni bir gökle yeni bir yeryüzü ortaya çıkacaktır. “Yeni bir gökle yeni bir yeryüzü”, “Yeni Yeruşalim” ve “Tanrı’nın konutu” kav­ramları, Tanrı’nın halkıyla oluşan Tanrı Egemenliği’ni anlatan deyimler­dir. Bugünkü metin, Tanrı’nın Egemenliği’nde olacak kişilerin görünüşünü açıklıyor.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 5, 6. ayetler: Tanrı bütün yaradılışı yenileyecektir. O, yeni bir gökle yeni bir yeryüzü yaratarak, tüm tarihe son noktayı koyar. Bu, amaçsızlığa terk edilen eski yaratılışın yok oluşu değil, yenilenmesidir (Rom.8:20-21). Bu, son güne kadar Tanrı’nın yarattığı düzeni bozan ve tüm kötülükleri ya­yan şeytan ve yandaşlarının artık var olmayacağı anlamına gelmekte­dir. Tanrı bütün yaratılışı kendi isteğine göre yenileyecektir. Yeni yerin na­sıl olacağı hakkında bilgimiz yok, ama Tanrı ve halkının sonsuza kadar birlikte olacağı kesindir. Orada olacağıma emin miyim?

2-4. ayetler: Tanrı bizim aramızda yaşamak için gelecektir. Tanrı’nın Ege­menliği’nde yalnız barış, huzur ve sevgi var olacaktır. Orada ne ölüm, ne ıstırap, ne ağlayış, ne de yas olacaktır. Sıkıntılardan ya da zorluklardan do­layı acı çekiyor muyuz? Tanrı’nın Egemenliği’ni umut ederek biraz daha gayret gösterip dayanmalıyız.

6, 7. ayetler: Tanrı galip gelenleri bereketleyecektir. Onlara sonsuz ya­şam verilecek ve Tanrı oğulları diye çağrılacaklardır. Bu kişiler Tanrı’nın tapınağında sütun olacaklardır. Böyle bir berekete kavuşmak istemez mi­yiz?

8. ayet: Tanrı, İsa’ya iman etmeyenleri sonsuz ölüme gönderecektir. Bu­rada söz edilen “korkak kişiler”, her şeyden korkanlar değil, Rab’bin ardın­dan gitmekten vazgeçenlerdir. Onlar da İsa’yı reddedenlerle aynı du­ruma düşeceklerdir. Yeni bir gökle yeni bir yeryüzüne girmemizi engelleye­cek seçimler yapmamalıyız. Böyle yaparsak, Tanrı’dan sonsuza dek ayrılıp hiç bitmeyecek bir acıyla karşı karşıya kalırız. Beni Tanrı’dan ayıran bir günah varsa, hemen tövbe ederek Rab’be dönmeliyim.


Dua: Göz yaşlarımı silen Rab’be teşekkür ediyorum, o günü umut ederek çektiğim sı­kıntılara dayanacağım.

 
Mujde.org