Bin Yıllık Egemenlik ve Son Yargılama

 

Vahiy 20:1-15

 

Bin Yıllık Egemenlik ve

Son Yargılama

 

Yorumbilimciler ve teologlar arasında bin yılla ilgili değişik görüşler vardır. Ama konuyla ilgilenirken bu görüşleri saplantı haline getirmemeliyiz; çünkü İsa, mutlaka şeytan’ın gücünü kıracak ve sonsuza dek hüküm sürmek için gelecektir. Bu nedenle, imanlılar arasında bu konu yüzünden ayrılıklar olmaması gerekir.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1-3. ayetler: Rab İsa dünyaya gelerek çarmıhı ve dirilişi aracılığıyla şeytan’ı bağladı. şeytan hâlâ çalışmaktadır, ama yetkisi sınırlı olduğu için ondan korkma­mıza gerek yoktur. Çünkü Mesih şeytan’a ve onun yetkisine karşı za­fer kazandı. Bağlanmış olan şeytan’dan ve onun tarafında olanlardan korku­yor muyum?

3, 7-10, 14. ayetler: Tanrı, şeytan’ı bir süreliğine serbest bırakır, ama bu serbest­lik onun kendi yıkımını çabuklaştıracaktır. şeytan’ın yetkisi sonsuza ka­dar sürmeyecek, onun silahı olan ölüm ve ölüler diyarı da yok olacaktır. So­nuna kadar dayanarak Tanrı adamı olduğumuzu kanıtlayalım.

4-6. ayetler: Rab, kendi halkına ilk dirilişe katılma mutluluğunu verir. ılk diri­liş hakkında çeşitli yorumlar vardır: 1-) Kurtulduğumuzda yüreğimizde olu­şan ruhsal diriliş anlamına gelir. İsa’nın tekrar gelişinde bütün insanlar beden­sel olarak dirileceklerdir. Buna ikinci diriliş denmektedir. 2-) Mesih’in yeryüzünde bin yıl egemenlik sürmesinden hemen önce kutsallar bedensel ola­rak dirile-cektir. Buna ilk diriliş denmektedir. Bin yıllık egemenlikten sonra, imanlı olmayanların yargılanması için ikinci diriliş gerçekleşecektir. Hangi yorumun doğru olduğu pek fazla önemli değil. Önemli olan, dünyanın ardından gitmeden, Tanrı’nın sözüne göre yaşayan kutsalların İsa’yla birlikte olacağı ve İsa’nın giydiği yüceliği giyecek olmalarıdır. Bu kişiler ikinci ölüm olan sonsuz ölümü tatmayacaklardır. Ben ve kilisem bu umutla yaşıyor mu­yuz?

12-15. ayetler: Tekrar gelen İsa, beyaz bir tahtta oturup yargıyı sürdürecektir. O zaman, İsa’ya iman edenlerin ve etmeyenlerin hepsi dirilerek Rab’bin önünde duracaklardır. İsa’ya iman etmeyenlerin isimleri yaşam kitabında yazılma­dığı için, onlar kendi yaptıklarına göre yargılanıp ateş gölüne atılacaklar­dır. ısmim yaşam kitabında yazılı mı?

 Dua: Tanrım, İsa’yı kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Yaşam kitabına be­nim de adım yazılsın.

 
Mujde.org