Haleluya! Kurtaran Tanrıya!

 

Vahiy 18:21 - 19:5

 

Haleluya! Kurtaran Tanrı’ya!

 

Bugünkü metinde, 15-18. bölümlerde anlatılan belaların ve yargının bittiği görü­lüyor. 19. bölümde ise, güzel olayların başladığına tanık oluyoruz; ayet­lerde, Kuzu’nun düğün şöleni ve son savaş yer almaktadır.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

21-23. ayetler: Değirmen taşına benzer büyük taş denize atılınca, koca kent Babil bir daha görünmeyecek ve Tanrı’ya karşı gelenlerin izi artık kalma­yacaktır. Kentin, o ana kadarki zenginlik ve lüksü yeryüzünden siline­cek, dünyada yalnız karanlık, ölüm ve sessizlik olacaktır. Günahın üc­reti ölümdür (Romalılar 6:23). Böyle olacağını bile bile, hâlâ bu dün­yaya umut bağlayacak mıyız?

24-19:2. ayetler: Tanrı, halkının çektiği sıkıntıya ve zulme karşılık veren­dir. Tanrı’ya, O’nu izlemeyerek karşı gelen insanlar, Tanrı’ya kulluk eden-lere zulmederek onları öldürdüler. Elleri kutsalların ve peygamberle­rin kanıyla lekelendi. Tanrı, halkının çektiği sıkıntıları görür ve yanıtsız bırakmaz. Halkına zulmedenleri, bunu tekrarlamamaları için yargılar. Tanrı bugün bizim çektiğimiz sıkıntıları ve acıları da biliyor. O’nun bizi teselli edeceği ve onlara karşılık vereceği günü beklemeliyiz.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-5. ayetler: şeytan tamamen yok edildiği zaman, Tanrı’nın Egemen­liği’nde Tanrı’nın kurtarışını, yüceliğini ve gücünü öven meleklerle kutsallar­dan oluşan büyük bir kalabalığın sesi yükselecektir. Doğruluk ve adaletle tahtta oturan Tanrı’yı sevinç ve coşkuyla övecekler, kurtuluşların­dan dolayı duydukları büyük şükran, yüreklerinden dökülecek­tir. O günü umut ederek daha cesaretli yaşamalıyız. Özellikle 4-5. ayetlerdeki övgü, 1-2. ayetlere bir karşılıktır. Tanrı’yı ve O’nun yaptığı işleri daha derin anladığımızda, Tanrı’ya olan övgümüz derinleşir ve zenginle­şir. Tapındığımda ve Kutsal Yazılar üzerinde derin düşündü­ğümde nasıl övgü sunuyorum? Tanrı’nın benim için kim olduğunu, O’nun beni ne kadar çok sevdiğini derin düşündükten sonra O’na övgüler sunu­yor muyum? Bugün İsa’ya hangi övgüleri sunacağım?

Dua: Beni kurtarmak için gelen İsa’yı övüyorum.

 
Mujde.org