Babilin Yıkılışına Yas Tutanlar

 

Vahiy 18:9-20

 

Babil’in Yıkılışına Yas Tutanlar

 

Babil’in yıkılışı, Tanrı’ya iman etmeyerek sonsuz mutluluk için dünyanın ar-dın­dan gidip buna güvenenleri etkileyecektir. Bu kişiler, büyük Babil’in yı-kılı­şını görünce ağlayıp yas tutacaklardır.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

20. ayet: Tanrı, kendi halkının feryadını yanıtlayandır. Tanrı’ya karşı gelen­ler yas tuttuğunda, Tanrı halkı sevinecektir. şeytan’ın egemenliğin­deki dünyasal yönetimler ve sahte dinlerin güçleri, Rab’bin halkına zulmede­rek öldürdüler. Rab bu kişileri cezalandırarak halkının çektiği acı­lara karşılık verir. Babil yıkıldığında Tanrı halkı, Rab’bin dualarını yanıtla­dığını anlayıp etkileneceklerdir. Ben de bu mutluluğa katılmak istiyor muyum?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9, 10. ayetler: Dünya kralları, güvendikleri Babil’in yok oluşuna ağlayacak­lardır. Dünyasal yetkileri aslında Tanrı verir, bu yüzden yetkiyi kullanırken Tanrı’nın verdiği sorumluluğu da taşımak gerekmektedir. Ama bu kişiler, Tanrı’yı kabul etmeden sefahatlerini ve çıkarlarını koru­mak için yetkilerini suiistimal ederler. Onların güvendikleri zenginlik so­nunda yok olacaktır. Yaşamımın amacı ne? Yeni gök ve yeni yerde sahip olacağımız şey, yalnızca iman ve kardeşlik birliği olacaktır.

11-19. ayetler: Dünya tüccarları, mallarını satın alan büyük müşterinin yok olmasından dolayı yas tutacak ve mallarını satamayacakları için fer­yat edeceklerdir. Sattıkları mallar lüks eşyalardır. Bu kişiler, insanlıkla ilgi­lenmeden, sadece servet kazanmakla ilgilenmişlerdi, ama servetin de­ğeri geçicidir ve ne yazık ki, sonsuz değildir. Bu nedenle imanlı, yüreğini para tutkusuna kaptırmamalıdır. İsa’nın benim için en değerli kişi oldu­ğunu kabul ederek mi yaşıyorum?

 Dua: Rabbim, paraya çok değer verdiğim için tövbe ediyorum.

 
Mujde.org