Yıkıldı! Büyük Babil Yıkıldı!

 

Vahiy 18:1-8

 

Yıkıldı! Büyük Babil Yıkıldı!

 

Tanrı’ya karşı gelerek O’nun tasarısını engellemeye çalışan güçlerin hepsi tama­men yok edilecektir. Bugünkü metinde, bu gerçek bize büyük Babil’in yıkı­lışıyla gösterilmektedir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı, kendisine karşı çıkan insansal düşünceleri yok eder. Bunlar, Tanrı’nın lütfunu, O’nun sabırla Kendisine dönmeleri için yap­tığı uyarıları reddeden düşüncelerdir. Bu düşünceyle hareket edenler, Tanrı’nın lütfunu reddederek günah üstüne günah işlemeleri nedeniyle yargı­lanacaklardır. Tanrı bu kişilerin bütün günahlarını hatırlayıp yaptıkları­nın karşılığını verecektir. “ıki katı” ifadesi, Tanrı’nın bu kişile­rin yaptıklarının karşılığını bol bol vereceği anlamına gelmektedir. O gün Rab’bin önünde nasıl biri olarak duracağım?

4. ayet: Rab, kendi halkını Babil’in günahlarına ortak olmamaları için uya­rır. Çünkü Babil’in uğrayacağı belalara uğramalarını istememektedir. Günahkârlar, günahlarından arınıp kutsal bir yaşam sürmeleri için Eski Ant­laş-ma peygamberleri tarafından uyarılmışlardı. Bu uyarılar Yeni Ant­laşma döneminde de elçiler aracılığıyla tekrarlanmıştır. Dünya ahlâksızlık ve kötülükle doludur. Bu kötülüklerden arınıp kutsal bir yaşam sürdürü­yor muyum? Yoksa yalnızca dış görünüşüm mü onlarınkinden farklı? Yüre­ğim Tanrı’nın istediği gibi kutsal mı? Bugün tövbe etmem gereken bir günah var mı?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7. ayet: Tanrı’ya karşı çıkan Mesih karşıtları, kendi yüceliklerinin son­suza dek süreceğinden emindirler. Maddi durumlarının getirdiği rahatlık­tan dolayı, ölümsüz ve emniyet içinde bir yaşamları olduğunu düşünürler ve Tanrı’nın yardımına gereksinim duymazlar. Ama Tanrı, Kendi yargı­sını önemsemeyen bu kişilerin akılsız olduklarını söylüyor. Tanrı’ya inanma­dan sürdürülen rahatlık ve bolluk içindeki yaşamlara özenmemeli­yiz. Bu kişiler, kesime götürülen besili sürüye benzerler. Beni neyin koruyaca­ğına ve mutluluk getireceğine inanıyorum?

 Dua: Rabbim, mutluluk ve huzuru artık dünyasal şeylerde aramayacağım.

 
Mujde.org