Tamam!

 

Vahiy 16:10-21

 

Tamam!

 

17. ayetteki “Tamam!” sözcüğü, İsa’nın çarmıhta söylediği “Tamamlandı” söz­cüğüyle aynıdır. Tanrı son tasın yeryüzüne boşaltılmasıyla kurtuluşu tamam­layacaktır.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı, şeytan ve onun yönetiminde yaşayanlara öfkesini göstermektedir. O’nun önünde kendisini yücelten kişi, son yargıda Rab’bin öfkesiyle tamamen yok olacaktır. Tanrı Fırat Irmağı’nı kurutarak, Kendisine karşı çıkan kalabalığın geçmesini sağlar. Bu kalabalık, ısrail’i kovalayan Mısır ordusunun Kızıldeniz’de boğulduğu gibi, Tanrı’nın kudre­tiyle yok edilir. Tanrı, Kendisine karşı çıkan Babil’i tamamen yok ede­rek son yargısını tamamlar. İsa’nın çarmıhta, “Tamamlandı” dediği gibi, Tanrı da, “Tamam!” diyerek son yargının ve kurtuluşun tamamen ye­rine geldiğini ilan eder.

15. ayet: şeytan, Tanrı’nın kilisesine ve kutsallara daha sert saldırmak için gücünü topladığında, ansızın Tanrı’nın son yargısı gelir (1Se.5:1-6). Rab için kullanılan, “Hırsız gibi gelecek” deyimi, O’na sırtlarını dönüp dünya­sal arzularına göre yaşayanlar içindir. Ama O, gelişini bekleyerek yaşa­yan kutsallar için hırsız gibi ansızın gelmeyecektir. İsa’nın gelişine umutla hazırlanan bir yaşam sürdürüyor muyum? Rab’bin gelişi gecikiyor di­yerek, dünyanın verdiği zevklere mi dalıyorum?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

13, 14, 16. ayetler: şeytan ve güçleri, Tanrı’ya karşı savaşmak üzere birleşir­ler. Cesaretli olup şeytan’a ve onun ayartmalarına karşı duralım.

Dua: Her gün Rab’bin yanında kalıp günahlara karşı savaşmak istiyorum.

 
Mujde.org