Purim Kutlamaları

Ester 9:17 - 10:3

17 Bütün bunlar Adar ayının on üçüncü günü oldu. Yahudiler on dördüncü gün dinlendiler ve o günü şölen ve eğlence günü ilan ettiler.

Purim Kutlamaları

18 Sus'taki Yahudiler ise kendilerini savunmak için on üçüncü ve on dördüncü günler bir araya geldiler. On beşinci gün de dinlendiler. O günü şölen ve eğlence günü ilan ettiler.

19 Taşradaki kentlerde yaşayan Yahudiler işte bu nedenle Adar ayının on dördüncü gününü şölen ve eğlence günü olarak kutlarlar ve birbirlerine yemek sunarlar.

20 Mordekay bu olayları kayda geçirdi. Ardından Kral Ahaşveroş'un uzak, yakın bütün illerinde yaşayan Yahudiler'e mektuplar gönderdi.

21 Her yıl Adar ayının on dördüncü ve on beşinci günlerini kutlamalarını buyurdu.

22 Çünkü o günler, Yahudiler'in düşmanlarından kurtulduğu günlerdir. O ay kederlerinin sevince, yaslarının mutluluğa dönüştüğü aydır. Mordekay o günlerde şölenler düzenleyip eğlenmelerini, birbirlerine yemek sunmalarını, yoksullara armağanlar vermelerini buyurdu.

23 Böylece Yahudiler, Mordekay'ın buyruğunu kabul ederek başlattıkları kutlamaları sürdürdüler.

24 Çünkü bütün Yahudiler'in düşmanı Agaglı Hammedata oğlu Haman onları yok etmek için entrikalar çevirmişti. Onları ezip yok etmek için pur, yani kur'a çekmişti.

25 Ama kral durumu öğrenince, Haman'ın Yahudiler'e karşı çevirdiği entrikalar geri tepti; kral, Haman'ın ve oğullarının darağacına asılmaları için yazılı buyruklar verdi.

26-27 Pur sözcüğünden ötürü bu günlere Purim adı verildi. Böylece Yahudiler, Mordekay'ın mektubunda yazılı olanlardan, görüp geçirdiklerinden ve başlarına gelenlerden ötürü bu iki günü buyrulduğu biçimde ve günlerde her yıl kutlamayı kabul ettiler. Bu gelenek kendileri için, soylarından olanlar ve onlara katılan herkes için geçerli olacaktı.

28 Böylece bu günler her ilde, her kentte ve her ailede kuşaktan kuşağa anımsanacak ve kutlanacaktı. Purim günleri Yahudiler için son bulmayacak ve bu günlerin anısı kuşaklar boyu sürecekti.

29 Avihayil'in kızı Kraliçe Ester ve Yahudi Mordekay Purim'le ilgili bu ikinci mektubu tam yetkiyle yazıp uygulamaya koydular.

30 Mordekay, Ahaşveroş'un egemenliği altındaki yüz yirmi yedi ilde yaşayan Yahudiler'e esenlik ve güvenlik dilekleriyle dolu mektuplar gönderdi.

31 Kraliçe Ester'le birlikte daha önce kararlaştırdıkları gibi, Purim günlerini belirlenen tarihte kutlamalarını buyuruyordu. Bu kutlamalara kendilerinin de, soylarından gelenlerin de katılmalarını, oruç tutmada ve ağıt yakmada belirlenen kurallara uymalarını istedi.

32 Purim'e ilişkin bu düzenlemeler Ester'in buyruğuyla onaylandı ve kayda geçirildi.
Ahaşveroş ve Mordekay'a Övgü

1 Kral Ahaşveroş ülkeyi en uzak kıyılarına dek zorunlu vergiye bağlamıştı.

2 Büyüklüğü, kahramanlıkları ve Mordekay'ı her bakımdan nasıl onurlandırdığı Pers ve Med krallarının tarihinde yazılıdır.

3 Yahudi Mordekay, yetki bakımından Kral Ahaşveroş'tan hemen sonra geliyordu. Yahudi soydaşları arasında saygı gören ve çoğunluk tarafından sevilen biriydi. Çünkü halkının iyiliğini düşünüyor, bütün soydaşlarının esenliği için çaba gösteriyordu.

Purim Kutlamaları

Rab'bin sağladığı kurtuluş her yıl Purim günlerinde kutlanmaya başladı. Ester Kitabı, Tanrı'nın halkım kurtarmak için, halka tüm haklarını geri veren Ahaşvcroş'un yüceliği ve görkemi belirtilerek» kraldan sonra gelen kişi olan Mordekay'ın onurlandırılışı ve övülmesiyle sona erer.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

17-19. ayetler: Tanrı, düşmanı tamamen yok ederek huzur ve sevinç sağlayandır. Gerçek şölen bu dünyaya ait krallar ve insanlarla değil ( 1:3 -9), Tanrı'nın
halkıyla birlikte kutlanır. Biz de bugün Mesih'te gerçek huzur ve sevincin şölenine katılalım.

21-26. ayetler: Purim günleri, Tanrı'nın halkı için, düşmandan kurtulup huzur ve esenliğe kavuştukları sevinçli günlerdir (22). Tanrı halkının düşmanları için ise, kötü düşünceleri sonucu sonsuz yargıya uğradıkları mahvoluş günüdür (24. 25). Bizim de kurtuluşumuzun sembolü olan bu olay, Tanrı'ya güvenimizi arttirsin ve her zaman bu sevinçte yaşayalım!

27, 28. ayetler: Purim günleri, Yahudi halkının ve onlara katılan herkesin kutlaması gereken bir gelenek olarak belirlendi. Bu esenlik ve ayrıcalık bize, Yasa'nın tamamlayıcısı olan Mesih'te tanınmıştır. Bu sağlayışı için O'na her gün şükredelim!

Bana hangi öğütler verilmektedir?

22. ayet: Yahudiler şölen hazırlayıp, birbirlerine armağanlar sunarak kurtuluş larını kutlarken (18,19. ayetler), Mordekay halkı yoksullara yardım etmeye teşvik ediyor. Bizler de Mesih'in sağladığı kurtuluşu kutlarken paylaşma ve yardımı dengede tutmaya çalışalım. Benim ve topluluğumun bu konuda eksikliği var mı?

30,31. ayetler: Purim günleri; Tanrı'nın halkının şeytan'ın kötü planına karsı, gerçeğin gücüne dayanarak zafer kazanması ve barışın sağlanmasının simgesidir. Kötü olanın gücünden korkmayalım, sonuç hiçbir zaman değişmeyecekıır.

Dua edelim!

10:3. ayet: Mordekay kazandığı saygılığı kendi halkının menfaati ve barısı için kullandı. Tanrı'nın verdiği armağanları, kardeşlerimin iyiliği ve esenliği için kullan ıyor muyum?

Dua: Rabbim, bana verdiğin kurtuluş sevincini kardeşlerimle paylaşarak yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org