Adil Yargı

 

Vahiy 16:1-9

 

Adil Yargı

 

Artık Tanrı’nın evrensel olan son yargısı başlamaktadır. Yedi tas belası ile bora­zan belası benzerlik gösterseler de, üç yönden birbirinden ayrılmaktadır­lar. Borazan belası tüm dünyayı, ama tas belası dünyanın tü­münü kapsamaktadır. Borazan belası sırasında, İsa’ya iman etmeyenlerin tövbe fırsatı vardır, ama tas belası başladığında böyle bir fırsat olmayacaktır. Bo­razan belası sırasında insanlar belaya dolaylı olarak uğrayacak, tas belası sıra­sında ise felaket doğrudan yaşanacaktır.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı, melekleri aracılığıyla belaları yeryüzüne gönderir. Bu belaların türleri farklı olsa da hepsi Tanrı’nın öfkesini gösterir. Yedi tas belasından ilk dördüyer, deniz, nehir, su kaynakları, güneş vs.– Tanrı’nın ısrail’i kurtarırken Mısır’a verdiği belalara benzemektedir. Ta­rih boyunca görünen Tanrı’nın yargıları, gelecekteki son yargının ön bildiri­midir. Bu yargılar kısmen gerçekleşmiştir, ama son yargı bütün dün­yayı kapsar. Çevremizdeki felaketlere baktığımızda, son yargının kesin­likle geleceğine inanıp gördüklerimizi uyarı olarak kabul ediyor mu­yuz? Tanrı’nın ön bildiri olarak gösterdiği belalar hem iman etmeyenleri hem de kutsalları kapsamaktadır. Ama son yargı, İsa’ya iman etmeyenle­rin üzerine gelecektir. Tanıdığım insanların İsa’ya iman etmedikleri için mahvolacaklarını hatırlayıp onlara Müjde’yi duyurmak için elimi çabuk tut­malıyım.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9. ayet: şeytan’ın ardından gidenler, yargı sırasında bile tövbe etmeyerek hâlâ Tanrı’nın ismine küfreder ve O’na karşı gelirler. Mısır Firavunu ya da Mısırlılar gibi yüreğimi Rab’be karşı sertleştiriyor muyum? Rab’bin mer­hameti olmasaydı hâlâ günah içinde olabilirdim.

 

 Dua: Rabbim, ..................’in İsa’ya iman edip yargıdan kurtulmasını sağla.

 
Mujde.org