Son Bela

 

Vahiy 15:1-8

 

Son Bela

 

15 ve 16. bölümlerde, Tanrı’nın son öfkesi olan yedi bela ve yedi tas açıklanmaktadır. 15. bölümde yedi tas belası başlamadan önce, Tanrı’nın yargısı­nın adil ve haklı olduğu anlatılır. Tapınaktan çıkan melekler temiz, par­lak keten giysiler giyinmiş ve göğüslerine altın kuşaklar sarmışlardı. Bu giy­siler, başkâhinlerin giysilerini anımsatmakta ve doğru olmayanların yaklaşa­mayacağı nitelikte olan kutsallığı göstermektedir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 5-8. ayetler: Tanrı, son yedi belayla öfkesine son verir. Bu son belaya, yedi altın tas belası da denilmektedir. Bu bela, yedi mühür açıldığında ve yedi borazan çaldığında gelen belalardan farklıdır. Bu, kötü olan her şeyi tümüyle yok eden son yargıdır. Tanrı’nın sabrı sonsuza kadar sürmez. Tanrı, son yargı için tüm yüceliği ve gücüyle tapınakta bulunmaktadır ve melekler Rab’bin buyruğuyla O’nun öfkesini taşıyan tası dünyaya boşaltacak­lardır. Yedi tas belası sona erinceye kadar tapınağa kimsenin gir­memesinin nedeni, son yargının başlamasıyla tövbe sürecinin bitmiş ol­ması olabilir. Hâlâ Tanrı’nın öfkesini üzerimize çeken işler yapıyor mu­yuz? Tövbe için hâlâ fırsat varken bu işlerden vazgeçmeliyiz. şimdi kurtu­luş zamanıdır.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2-4. ayetler: Rab, kötülük yapan kişilere, gönderdiği belalarla karşılık vere­cektir. Ama Rab’be güvenip ayartılmalardan galip çıkan kutsallar, za­fer ezgileri söyleyecekler ve ateşle karışık camdan deniz gibi bir yerde Tanrı’yı öveceklerdir. Bu, ısrail halkının Mısır’dan çıktığında Kızıldeniz’i geçtikten sonra söylediği ezgiyi anımsatmaktadır. Mesih aracılığıyla za­fere ulaşan kutsallar, tahtın önünde Tanrı’yı kurtuluş ezgisiyle övecekler­dir. Bugünkü sevincimin kaynağı nedir? Ağzımdan hangi ezgi çıkıyor? Ben de bu kutsallar gibi Tanrı’ya iman edip ezgi söylüyor muyum?

Dua: İsa benim ezgim ve kurtuluşumdur. Rabbim, sana övgüler sunuyorum.

 
Mujde.org