Alnımızda Kimin ışaretini Taşıyoruz?

 

Vahiy 14:1-13

 

Alnımızda Kimin ışaretini Taşıyoruz?

 

Bugünkü ayetlerde üç meleğin, İsa’ya iman edenlerle etmeyenlerin gelece­ğini karşılaştırdığını görüyoruz. Zulüm sırasında imanlarını koruyan kutsal­lar sonsuza dek Tanrı’yla yaşayacaklar, Müjde’yi reddederek Rab’be karşı ge­lip şeytan’ın safında yer alanlar ise, Tanrı’nın öfkesinin şarabından içecekler­dir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-5. ayetler: Tanrı kutsalların alınlarına Kendi ismini yazar ve böylece onla­rın Kendisine ait olduklarını ilan eder. Elçi Pavlus da bedeninde İsa’nın yara izlerini taşıdığı ve O’na ait olduğu için övünmüştü (Gal.6:17, 2:17). Ben neyle övünüyorum? 144.000 sayısı, Eski ve Yeni Antlaşma dö­nemlerindeki İsa’ya iman eden Tanrı halkının simgesidir. İsa bu kişileri kurtararak göksel egemenliğin sevincini ve bereketini yaşamalarını sağlar. İsa nereye giderse onlar da ardından giderler. Ben de İsa’nın ardından mı, yoksa yalnızca hoşuma giden yerlere mi gidiyorum?

6-11. ayetler: Tanrı kendisine karşı çıkanları yargılar. Elçi Yuhanna, ilk kurulan kiliselere zulmedenlerin başında gelen Roma ımparatorluğu’nu ve Rab’be karşı olan bütün güçleri “Babil” olarak adlandırıyor. Bu güçler sonunda yıkılacaktır. Canavarın işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler ve şeytan’la birlikte ateş gölüne atılacaklardır. Bunun an­lamı, Tanrı’dan sonsuza dek ayrılma anlamına gelen korkunç yargıdır. Son­suz acı ve ölümden kurtulabilmemiz için hâlâ bu dünyadayken tövbe edip Tanrı’yla olan ilişkimizi yenilememiz gerekir. Hiç kimse, “Ben Tanrı’nın uyarısını almadım” diyemeyecektir.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12, 13. ayetler: Son zaferi İsa kazanacaktır. Bu nedenle sıkıntılar ne ka­dar şiddetli olursa olsun sabretmemiz gereklidir. Sabretmenin sırrı ise, İsa’ya güvenmek ve O’na itaat etmektir. Rab’bin sözüne itaat etmek bize pek çekici gelmese ve tehlikeli gibi görünse de, O’na itaat etmeliyiz. Rab’bin ardından gittiğim için sıkıntı çekiyor muyum? ımandan vazgeçme­den, Rab’bin vaadine sımsıkı sarılmalıyım.

 Dua: Rabbim, hiçbir ayartmaya kapılmadan, her şeyin sonunda, sana yeni ezgi­lerle tapınanlardan olmamı sağla.

 
Mujde.org