Yerden Çıkan Canavar

 

Vahiy 13:11-18

 

Yerden Çıkan Canavar

 

Bugün ele alınan ayetlerde birinci canavarın denizden, ikinci canavarın ise yer­den çıktığı görülüyor. ıkinci canavarın görevi, insanları birinci canavara tap­maya zorlamaktır. Bu canavarın sahte peygamber olduğu daha sonra açık-lana­caktır (16:13, 19:20, 20:10).

 

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11-14. ayetler: Bu ayetlerde, yalanın babası olan şeytan’ın özelliğini görüyo­ruz. şeytan ve Mesih Karşıtı’yla işbirliği yapan sahte peygamber, mucizeler gerçekleştirerek insanları saptırmaktadır. Tanrı’nın Kendi gü­cünü ve yetkisini tanıtmak için belirtiler kullanılması gibi, sahte peygamber­ler de belirtilerle insanları aldatmaktadırlar. Bu nedenle, yal­nızca belirtilere bakıp akılsızca onların ardından gidersek mahvoluruz. Sahte peygamber, İsa’yı simgeleyen kuzu biçimiyle ortaya çıkar. şeytan bazen sahte benzerliklerle insanları kandırdığı için, dış görünüşten bu sahte­liği ayırt etmek zor olabilir. Bunu ancak Kutsal Yazılar’la ayırt edebili­riz.

14, 15. ayetler: Sahte peygamber, Mesih Karşıtı’nın heykelini yaparak insan­ları o heykele tapmaları için zorlar. şeytan bütün gücünü kullanıp Me­sih’e iman edenleri saptırarak, dünyasal yollara sürüklemeye çalışır ve isteğini yapmayan kutsallara zulmeder. Ama şeytan yalnızca bedensel za­rar verebilir. Bizi Tanrı’nın sevgisinden koparacak hiçbir şey yoktur.

16-18. ayetler: Sahte peygamber, şeytan’ın ardından gidenlere canavarın adını simgeleyen işareti vurdurur. Bu işareti alan kişi, sonunda şeytan’la birlikte Tanrı’nın yargısına uğrayacaktır. şeytan, yetkisini Tanrı’nın yetki ve kudretine ne kadar benzetmeye çalışırsa çalışsın, O’nu aşamaz. Yaşa­mımı kim yönetiyor? Tanrı olmayan ve yaratılmış birine hayatımın efen­disi olma yetkisini veriyor muyum? Kimin ardından gidiyorum?

 

 Dua: Rabbim, canavarın sayısının bana vurulmaması için sende güçlenmek isti-yorum.

 
Mujde.org