Denizden Çıkan Canavar

 

Vahiy 13:1-10

 

Denizden Çıkan Canavar

 

Çok sayıda yetkili kişi ve tarikat, Mesih karşıtı olarak yeryüzünden gelip geç-ti­ler. Ama dünyanın sonu gelmeden önce, İsa Mesih ve O’nun ardından gi­den-lere karşı gelecek olan son Mesih Karşıtı ortaya çıkacaktır.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

5. ayet: şeytan’ın etkinliği kırk iki ayla sınırlandırılır. Bu sınırlama, kötü güçlerin bile Rab’bin yetkisi altında olduğunu gösterir. Etkinliklerini tamam­ladıktan sonra, Rab’bin korkunç yargısı onların üzerine gelecektir.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2, 5-7. ayetler: Denizden çıkan canavar, şeytan’ın yetkisi ve yönetimi altında olan Mesih Karşıtı’dır. Bu, Daniel’in gördüğü dört canavarın birleş­miş hali gibi görünüyor (Daniel 17. bölüm). İsa vaftizinden sonra çölde şeytan tarafından denendiğinde, şeytan kendi isteğini elde edeme­mişti. şeytan’ın İsa’yı ele geçirerek dünyayı yönetme planı suya düşünce, bu kez de Mesih Karşıtı’na tüm yetkiyi vererek dünyayı yönetmesini sağ­lar. şeytan dünyasal yetkileri kullanarak Rab’bin kilisesine ve imanlılara zulmeder. Mesih Karşıtı, Rab’bin tekrar gelişinden hemen önce ortaya çıka­caktır. Çevremizde Mesih karşıtlarının nasıl boy gösterdiklerini inceleye­lim.

3, 4, 8. ayetler: ınsanlar Mesih Karşıtı’nın yetkisini ve yaptığı mucizeyi görüp onu izleyecek ve ona tapacaklardır. Mucize gösterip kendisinin Me­sih olduğunu öne sürenlere dikkat etmeliyiz. Onların ardından gidersek, şey­tan’ın esiri olarak canımızdan oluruz.

7-10. ayetler: Mesih Karşıtı, kendisine tapmayı reddeden Tanrı halkına şid-detle zulmedecektir. Ama yalnızca sözde iman edenler ona diz çöke­cek, Rab’bin sadık halkı çeşitli zulümlere rağmen boyun eğmeyecektir. Ken­dilerine zulmedildiğinde, kutsallar sabırlarını ve imanlarını gösterecekler­dir. Sıkıntıda mıyız? şeytan’ın ağına düşüp Tanrı’ya sırt çevir­meden, bunu ruhsal açıdan yetkinleşmek için bir fırsat olarak değerlendi­relim.

 Dua: Tanrım, vereceğin ödülü düşünerek sıkıntılar karşısında sabredeceğim.

 
Mujde.org