şeytan Yeryüzüne Atıldı

 

Vahiy 12:7-17

 

şeytan Yeryüzüne Atıldı

 

Bazı insanlar şeytan’ın bir efsane ya da simge olduğunu düşünürler. Ama şey­tan hayali bir varlık değildir. Bir melek olarak yaratılan, ama daha sonra gü­naha düşerek Tanrı tarafından lanetlenen ruhsal bir varlıktır.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

10-12. ayetler: Tanrı’nın halkını gece gündüz suçlayan şeytan, İsa’nın çar­mıhı ve dirilişiyle tamamen yenilgiye uğradı. Bu yüzden Tanrı halkının şeytan’la savaşmaktan korkup kaçmasına gerek yoktur; çünkü Rab’be olan iman ve itaatimizle, İsa’nın zaferi bizim de zaferimiz olur. şey­tan’dan korkarak ondan kaçmaya çalışıyor muyum?

13-17. ayetler: İsa, şeytan’la ve onun ordusuyla olan savaşında kilisesine za­fer sağlar. şeytan, İsa’nın yüklendiği çarmıh sayesinde tamamen yenil­diği halde, son güne dek savaşın hızı kesilmez. Biz de şu anda savaşın ortasın­dayız. Zafer kazanan İsa’nın ordusunda mıyım? şeytan’ın ayartma­sıyla sarsılarak Rab’be adamış olduğum yüreğimi koruyamayacak du­rumda mıyım?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7-10. ayetler: Savaşta yenilen şeytan yeryüzüne atıldı. Bazı teologlar, şey­tan’ın yeryüzüne atılış zamanının İsa’nın dirildiği veya göğe alındığı zaman olduğunu, bazıları ise ilerde gerçekleşecek yedi yıllık büyük sıkıntı dö­neminde olacağını düşünürler. Nasıl ve ne zaman olmuş olursa olsun açık olan şudur: İsa’nın zaferi. İsa tekrar geldiğinde şeytan’ın öfkesine son verecek ve şeytan sonsuza dek gücünü kaybedecektir. O günün çabuk gelmesi için dua ediyor muyum?

12-17. ayetler: şeytan fazla zamanının kalmadığını fark ederek kiliseye daha şiddetli sıkıntılar verecektir. Mesih’in ardından gittiğini söyleyen, ama asılda O’na iman etmeyenlerle, gerçekten iman edenleri ayırmak için Tanrı bunun olmasına izin verir. Olaya bu açıdan bakıldığında benim duru­mum nasıl?

 Dua: Rabbim, şeytan’ın oyuncağı olmamam için, her an uyanık kalmamı sağla.

 
Mujde.org