Tanrı'nın Sır Olan Tasarısı Tamamla­nacak

 

Vahiy 10:1-11

 

Tanrı’nın Sır Olan Tasarısı Tamamla­nacak

 

Altıncı mühürle (6:12-17) yedinci mühür (8. bölüm) arasında Kendi halkıyla ilgile­nen Tanrı’nın yer aldığı gibi (7. bölüm), küçük tomar ve iki tanıkla ilgili olay, altıncı (9:13-21) ve yedinci (11:15-19) borazan arasında yer almaktadır. Tanrı, gelecekteki korkunç olayları gösterir ve iman edenlerin, vereceği büyük tesel­liyi tekrar hatırlamalarını sağlar. “Güçlü başka bir melek” ise, yeryüzündeki son yargıyı ilan eder.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

4. ayet: Tanrı’nın Kendi sözünün açıklanmasını istemediği zamanlar da var­dır. O, yedi gök gürlemesinin söylediklerini Yuhanna’nın yazmasını istemedi. Rabbimiz bazen yalnızca özel kişilere seslenir. Tanrı’nın bütün sırlarını öğrene­meyiz. Tanrı’nın bana açıklamadıklarını kendime göre yorumlayıp başkala­rına öğretmiyor muyum? Tanrı, yapmamızı istediği şeyin tamamını göste­rinceye dek beklemeliyiz.

6, 7. ayetler: Tanrı’nın sır olan tasarısı kullarına gösterildiği gibi tamamlana­cak, artık gecikme olmayacaktır. Bazen Müjde çok zayıf ve güçsüz görünebi­lir, ama sonsuzluk boyunca diri olan Rab’bin garantisi altında mutlaka tamamlana­caktır. Gecikiyor diye Rab’bin vaadinden şüpheleniyor muyum?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8-11. ayetler: Rab’bin sözü ağzımıza bal gibi tatlı gelir, ama yuttuktan sonra midemiz acılaşır. Rab’bin sözünü okuyup derin düşünmek zor olmayabilir, ama Rab’den aldığımız sözleri yaşantımızda uygulamak kolay değildir ve be­del ödememiz gerekir. Ama O’nun sözlerini bal gibi tat alıncaya dek derin düşün­meliyiz. Kutsal Yazılar’ı ara sıra okumak yeterli değildir; sözleri tam anla­mıyla benimseyebilmek için ve yaşamımızda uygulayabilecek duruma gelin­ceye kadar gerekli zamanı ayırıp derin düşünmemiz gerekir. Uygulama olmadan Rab’bin sözüne uygun yaşamak zordur. Bu konu, özellikle O’nun sö­zünü paylaşmakta olanlar için çok önemlidir. Sözü iyice kavradıktan sonra mı paylaşıyorum? Başarısızlığa uğradığımda müjdelemekten kaçıyor muyum? 

Dua: Tanrım, elde ettiğim sonuçlara bakmadan, Müjde’yi İsa’ya henüz iman etmemiş olanlara duyurmamı sağla.

 
Mujde.org