Ateş, Duman ve Kükürt Belası

 

Vahiy 9:13-21

 

Ateş, Duman ve Kükürt Belası

 

Özellikle 16. ayette söz edilen “iki yüz milyonluk atlı ordu” simgeseldir ve sa­vaşlarda birçok kişinin öleceği anlamına gelir.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

13. ayet: İsa, Tanrı’nın önündeki altın sunağın ve dört boynuzun arasında durur. Sunağın aşağısında durup öldürülen imanlıların feryadına ve bu­hurla sunulan halkının dualarının yanıtı olarak yargısını gösterir. Tanrı, halkı­nın sıkıntılarda ettiği dualara her zaman önem verir. Dualarımızı işi­tip yanıtlayan Rab’be, çektiğimiz sıkıntıları söyleyelim.

14. ayet: Tanrı, düşmüş melekleri yargının bir aracı olarak kullanır. Düş­müş olan bu dört melek çok korkunç ve yıkıcı olacak, ama yalnızca Tanrı’nın izin verdiği kadar... Bu nedenle onlardan korkmamıza gerek yok­tur. “Büyük Fırat Irmağı”, Rab’bin yolunda yürümeyen, O’na itaat etme­yen ısrail’i yargılamak için Tanrı’nın kullandığı ulusların bulunduğu yerdir.

15-19. ayetler: Tanrı’nın bu ayetlerde dört meleğe, itaat etmeyen insanla­rın üçte birini öldürmeleri için izin verdiği görülüyor. Eğer Tanrı sınır koyma­saydı çok daha fazlasını öldürebilirlerdi. Elçi Yuhanna’nın yaşadığı dö­nemde iki yüz milyonluk bir ordu yoktu, ama olsaydı bunu görenlerin dizlerinin bağı çözülürdü herhalde. Melekler insanların yalnızca üçte bi­rini öldürürler, ama henüz son yargı gelmemiştir. Tanrı’ya dönmek için hâlâ fırsat vardır.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

20, 21. ayetler: Belalardan ölmemiş olanlar yine de tövbe etmezler. Çünkü yürekleri katılaşmıştır. Onlar, Tanrı’nın uyarılarına rağmen kötü işle­rinden dönmezler. Kötülüğe yavaş yavaş adım atarak, geri dönüşü müm­kün olmayan yola girebiliriz. Bugün kabul ettiğim bir ayartma, yarın günaha dönüşebilir ve sonunda alışkanlık halini alır. Henüz yüreğimiz katı­laşmamışken Rab’be dönmeliyiz.

 Dua: Rabbim, günahımı bana belirttiğinde, yüreğimi katılaştırmadan tövbe et­memi sağla.

 
Mujde.org