Dipsiz Derinliklere Açılan Kuyudan Çıkan Çekirgeler

 

Vahiy 9:1-12

 

Dipsiz Derinliklere Açılan Kuyudan Çıkan Çekirgeler

 

Bu bölümde, 8. bölümün devamı olarak yedi borazan sesiyle gelen felaketler an-latıl­maktadır. Dipsiz derinlikler, şeytan ve düşmüş meleklerin bir süre kalacak­ları yer veya zindandır (Vahiy 11:7; 17:8; 10:1, 3). Genellikle zindan kavramı­nın kullanılmasının nedeni, Luka 8:31. ayette söz edilen cinlerin, dipsiz de­rinliklere atılmak istemeyişleridir. Bu nedenle, dipsiz derinliklerinden çıkan çekir­geler şeytan’ın buyruğundadırlar.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı, gökteki ve yeryüzündeki bütün yaratıklar üzerinde yetki sahibidir. Ayetlerde, gökten düşen bir yıldızı kullanarak dipsiz derinlikle­rin kuyusunu açtığı ve buradan çıkan çekirgeleri kullanarak Kendi hal­kından olmayanları yargıladığı görülmektedir. Peygamber Yoel, çekirge­leri yargının başlangıcı olarak görmüştü (Yoel 2:1-10). şeytan’ı önderleri ola­rak kabul eden kötü güçler, bütün dünyayı ruhsal karanlığa boğmaya ve insan­ları karanlığa sürüklemeye çalışıyorlardı. ınsanların yüreklerini tutsak ede­rek onları kendi köleleri haline getiriyorlardı. şeytan, kendini Rab’be adama­mış olanların yüreklerini saptırır. Bu kişiler kötü ruhlar tarafından tut­sak edilebilirler. Ama Tanrı, kötü ruhun Kendi halkı üzerinde etkili olmasına izin vermez. Özellikle çekirgelerin yalnız beş ay süreyle insanlara işkence etmele­rine izin verilişi, onun yetkisinin sınırlı ve Tanrı’nın bilgisi dahilinde oldu­ğunu gösterir. Bu yalnızca birinci felakettir ve daha şiddetlisi gelecektir. Tanrı bu felaketi uyarı olarak kullanıp insanların Kendisine dönmelerini ister. Fırsat varken tövbe edip Rab’be dönenlere ne mutlu! Hemen, şimdi Rab’be döne­lim.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5, 6. ayetler: Tanrı’nın Müjdesi’ni reddedip kendi planlarına göre yaşayanlar ölümü isteyecek kadar acı çekecekler, ama ölümü bulamayacaklardır. Bugün de hâlâ şeytan’dan aldıkları yetki ve yalanlarla insanların yüreğini körleştirmekte­dirler. Özellikle ayırt etme gücü zayıf olan çocukların ve gençle­rin zihinlerini bulandırmaktadırlar. Kendim ve çocuklarım için her za­man uyanık kalarak dua ediyor muyum? Kötü güçler her zaman yutacak birini aramaktadırlar.

 

Dua: Rabbim, kötü güçlerin etkisinde olanları kurtarabilmem için bana bilgelik ve güç ver.

 
Mujde.org