Borazan Sesiyle Gelen Belalar

 

Vahiy 8:1-13

 

Borazan Sesiyle Gelen Belalar

 

Vahiy Kitabı belirli bir zaman düzenine göre yazılmadığından, bu bölümde ya­zılı olan yedi borazan belasıyla, yedi mühürle gelen bela arasında çok ya­kın bir ilişki vardır. Dördüncü borazan çaldığında gerçekleşen olaylar, Tanrı’nın ısrail’i kurtarırken Mısır’a yağdırdığı belalara benziyor.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3, 4. ayetler: Tanrı, kendi halkının feryadını duyandır. Melekler Rab’bin buyruğuyla, inanlıların sıkıntı çektikleri zamanlardaki dualarını Rab’bin önüne getirme hizmetini yüklenmişlerdir. Rab’bin dualarımı işittiğine inanı­yor muyum? Bugün hangi konuda Rab’be yalvarmak istiyorum?

5-12. ayetler: Rab, melekleri aracılığıyla yeryüzüne felaket yağdırır. Bu felaketler Tanrı’nın, halkının feryadına verdiği yanıttır ve ısrail’in ferya­dını duyduğunda Mısır’a verdiği felaketlere benzemektedir. Birinci fela­ket, kanla karışık dolu ve ateşti. ıkincisinde ise denizin üçte biri kana dönü­şür, içindeki yaratıkların üçte biri ölür ve gemilerin üçte biri yok olur. Üçüncü felaket, büyük bir yıldızın gökten ırmaklar ve su pınarlarına düşerek suları acılaştırmasıdır. Bu, Tanrı’nın insanların kullandığı doğal kaynakları yok etmesi anlamındadır. Dördüncü felaket ise, yeryüzüne ışık sağlayan kaynakların güçlerini kaybetmeleridir. Bu, Mısır’ın üzerine ge­len bela ile benzeşmektedir. Ancak bu borazan çalındığında gelen felaket­ler, yeryüzünün üçte birini mahveder. Mühür açıldığında gelen felaket gibi, yeryüzünün tü-münü değil, bir kısmını yok eden ve uyaran yargıdır. Son uyarı henüz gelmemiştir. Dünyanın dört bir yanında olup biten felaket­lere bakarak, Tanrı’nın son yargısının ne kadar korkunç olacağını düşünüyor muyum? Özellikle yargının şiddeti, yedi mührün açılmasıyla ge­len belalardan daha güçlüdür ve kapsama alanı gittikçe genişler. Yedi mü­hürle gelen felaketler yeryüzünün dörtte biri üzerine gelebilir, ama yedi borazan çalındığında bu felaket yeryüzünün üçte birini vurur.

13. ayet: Bu ayette, yeryüzünde yaşayanların acınacak bir durumda olacak­ları bildirilmektedir. Ama Tanrı’nın çadırında, Tanrı’yla beraber olan­lar bu felaketlerin hiçbirini tatmayacaklardır. Bu felaketler, Tanrı’nın halkına eziyet eden şeytan’ın güçlerine verilecektir. Tanrı’nın çadırına mı, yoksa dünyaya mı aitim?

 

Dua: Rabbim, dünyaya ait şeylere bağlanmamızı önle.

 
Mujde.org