Mühürlenmiş Olanlar

 

Vahiy 7:1-17

 

Mühürlenmiş Olanlar

 

6. bölümde Rab’bin tekrar gelişinde korkuyla kaçan insanlar anlatılıyordu. 7. bölümünde ise, aynı günü sevinçle ve övgüyle karşılayacak kişilerden söz edi­liyor. Burada anlatılan, alınlarında Tanrı’nın mührünü taşıyan, beyaz giysi­ler içindeki kalabalığın, Tanrı’ya ait topluluk olduğudur.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-8. ayetler: Tanrı, halkının alınlarını mühürleyerek onların Kendisine ait ol­duklarını belirtir. İsa’ya iman eden bizler, Rab’bin değerli çocuklarıyız. Birçok imanlı zulüm görüp acı çekecek, ama Tanrı’nın mühürlediklerine hiç kimse zulüm dışında zarar veremeyecektir. Tanrı’nın mührüyle, Vahiy 13:16. ayette belirtilen canavarın işareti faklıdır. Bu mühürle Tanrı’ya ait olanlar, şeytan’a ait olanlardan ayırt edilir. Ben kime aitim? Mühürlenenle­rin 144.000 kişi olması, Tanrı’nın halkını simgeleyen sayı­dır. Kurtaracağı halkını tek tek sayan Tanrı’nın, ne kadar ince bir düşün­ceye sahip ol-duğunu görebiliriz. Beni anımsayıp ilgilenen Tanrı’dan ötürü yü­rekli olmalıyım.

10, 14. ayetler: Tanrı, halkını İsa’nın kanıyla arındırır ve büyük sıkıntı­dan kurtarır. Kurtarış, yaptığımız iyiliklere değil, yalnızca tahtta oturan Tan­rımız’a ve Kuzu’ya özgüdür. Tanrı, iman ettikleri için sıkıntı çeken halkı­nın zafer kazanmasını sağlar. İsa’nın bizi günahlarımızdan arındıran kanına ve kurtarış gücüne iman ediyor muyum?

15-17. ayetler: Tahtta oturan İsa, halkıyla beraber olup onların çobanı olacak­tır. Bu nedenle Rab’bin halkını eziyet edecek kimse kalmayacaktır. Bizi verdiği tam korumayla kurtuluşu vaat eden Rab’bin tesellisini alalım.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5-8. ayetler: Eski Antlaşma’da söz edilen on iki oymaktan biri olan Dan oymağının adı burada geçmemektedir. Dan oymağı gibi isyan eden ve putlara tapınanların, Tanrı’nın halkı arasında yer alamayacağı görülmekte­dir (Hakimler 18:14-31). Kutsal Ruh’un gücüne sahip olma­yan, yalnız sözde bir imanlı mıyım?

 Dua: Rabbim, beni kendi halkının arasına aldığın için teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org