Büyük Gazap Günü

 

Vahiy 6:1-17

 

Büyük Gazap Günü

 

İsa’nın mühürleri açtığında ortaya çıkan olaylar, sıkıntı ve elem dolu günleri sim­gelemektedir. Bunları hem ileride, hem de her çağda meydana gelen olay-lar olarak kavramamız gerek. 6. bölümdeki olaylar daha önce İsa’nın Matta 24:3-31’de anlattıklarına uyuyor.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: ılk mührün açılmasıyla Tanrı’nın gazabı yeryüzüne gönderi­lir. Bu ayetlerde açıklanan altı mühür, İsa’nın gelmesiyle başlaya­cak olan son günlerdeki olayları göstermektedir. Bu gazaplar İsa’nın Zey­tin Dağı’ndaki konuşmasında bildirilmiştir (Matta 24). Peygamber Zekeriya da benzer bir ortamda (Zekeriya 6:1-8) Tanrı’nın, kendisine karşı çıkan tüm kötülükleri yargıladığına tanıklık etti. Atlılarla yeryüzü­nün dörtte birine felaket gönderilir; bundan Tanrı’nın tüm yargılarını he­nüz yerine getirmediğini görebiliriz. Son yargı gerçekleşmeden önce, insan­lara tövbe etmeleri için fırsat verilir. ınsanların daha fazla gecikme­den günahtan dönerek, töv-be edip İsa’ya iman etmeleri gerekir.

9-11. ayetler: Ayetlerde, feryat edenlerden beklemelerinin istendiğini görüyo­ruz. Canları pahasına Müjde’yi savunan imanlılar, dünyanın kötü­lüğü karşısında, “daha ne kadar bekleyeceksin?” diye haykırarak Tanrı’nın yargısının hemen yerine gelmesini istiyorlardı. Ancak Rab onlar­dan beklemelerini ister. Bizler de zaman zaman Tanrı’nın hemen yargı­lamasını isteriz. Çeşitli zorluklarla mı karşı karşıyayız? Sızlanmaya­lım ve sabredelim. Rab mutlaka feryadımıza karşılık verecektir.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

15-17. ayetler: Altıncı mühür açıldığında ortaya çıkan olaylar, büyük gün-de gerçekleşecek olan evrensel gazaptır. O güne kadar Tanrı’ya karşı çıkıp kendi gücüne güvenerek yaşayanların hepsi gizlenecek yer arayacaklar­dır. Tanrı’ya iman edenlerin ise korkmalarına gerek yoktur, çünkü bugün onların ödüllendirilecekleri gündür. O gün benim için ödül günü mü, yoksa gazap günü mü olacak?

 

Dua: Tanrım, Rab’bin tekrar gelişinden korkmayan, O’nu sevinçle karşılayanlar­dan biri olmamı sağla.

 
Mujde.org