Mühürlü Tomar

 

Vahiy 5:1-14

 

Mühürlü Tomar

 

Elçi Yuhanna, Tanrı’nın tasarısının yazılı olduğu tomarları açıp bakmaya layık hiç kimse bulunamadığı için ağlar. Ancak, Tanrı’nın tasarılarının yazılı olduğu to­mar-ları açmaya layık olan İsa, bu görevi yerine getirir.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1-5, 9. ayetler: İsa, tomarı açıp içine bakmaya layık olandır. O dönemlerde to­mar, kurutulmuş koyun derisinden veya papirüs yapraklarından yapılıyordu. Ya­zılı tomarlar sarılı rulo halinde getirilir, üzerine kil ve balmumu sürülerek mühürlenirdi. Yuhanna’nın gördüğü tomarda ise, ezelden ebediyete kadar tüm dünya tarihi ve Tanrı’nın tasarısı yazılıdır. Bu nedenle mühür açmak, Tanrı’nın tasarısının gerçekleşme zamanının geldiğini gösteriyor. Romalı­lar’ın özellikle dava açmakla ilgili yasa düzenine göre, yalnız yetkili olan kişi evrakların mührünü açabilirdi. Tanrı’nın tasarısını gerçekleştirmeye lâyık olan yalnızca İsa’dır. Kutsal Kitap yorumunun ve derin düşünmenin merkezi yalnızca İsa olmalıdır. İsa’yı hiç önemsemeden, Kutsal Kitap’tan birkaç öğüt toplayıp uygulamaya çalışıyor muyum?

6, 9, 10. ayetler: İsa Tanrı’nın gazabını kaldırmak için, Fısıh Bayramı’nda öldü­rülen kuzu gibi çarmıhta canını verdi. Böylece günah ve ölümle insanları köle eden şeytan, gücünü kaybetti. Kendi çabalarımız ve doğruluklarımızla de­ğil, İsa’nın kanı sayesinde Tanrı’nın halkı olduk. Bu berekete katılanlardan mıyım? İsa’nın kanıyla gerçekleşen bereketi hiç kimse hor göremez ve yok ede-mez.

6. ayet: Tanrı, Kutsal Ruhu’nu gönderendir. Kutsal Ruh Tanrı’nın derin düşünce­lerini araştırır ve bunları bize esinleyerek, O’nun sevgisini ve tasarı­sını anlamamızı sağlar. Derin düşünme uygulamasını Kutsal Ruh’un yardı­mıyla mı yapıyorum?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8-14. ayetler: Melekler ve dünyanın dört bucağından gelen Tanrı’nın halkı yeni bir ezgiyle Kuzu’ya tapmaktadırlar. Müjde, tüm kültürleri, ırkları ve ulusları aşar. Birbirimize olan önyargımız Müjde’nin gücünü kısıtlamıyor mu? Rab kendisine gelen her ırktan insanı kabul eder.

Dua: Tanrım, Kutsal Kitap’ı okuduğumda İsa’yı görmek istiyorum
 
Mujde.org