Rab'bin Tahtı

 

Vahiy 4:1-11

 

Rab’bin Tahtı

 

Yeşaya’nın Tanrı’nın tahtını gördüğü gibi (Yeşaya 6. bölüm), Yuhanna da Rab’bin görkemli tahtını gördü. Tanrı zulüm altında kalan kiliselerin cesaretle­rini yitirmemeleri için, şeytan’ın gücüyle kıyaslanamayacak büyüklük­teki Kendi yüceliğini, saygınlığını ve gücünü Yuhanna’ya gösterdi.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-3, 5-11. ayetler: Tahtta oturan, tüm evrenin Kralı’dır. O, değerli taşlar gibi parlayan, gök gürlemesi ve şimşek gibi güçlü bir görünüşe sahip olan ve billûr gibi camdan bir denizle ayrılan kutsal Rab’dir. Bu nedenle, yaratıl­mış olan tüm varlıklar Rab’bi yücelterek O’nun kutsallığını över ve O’na tapınırlar. Tanrı dünyayı kendi isteğine göre yönetmektedir. şeytan kİsa bir süre Rab’bin halkına acı çektirse bile, sonunda İsa onun yetkisini kırarak halkını sonsuz kurtuluşa eriştirecektir. Bu yüzden gelecekte olacaklar­dan korkmamıza gerek yoktur. Gelecekte olacaklardan korkuyor muyuz? Tahtta oturan, sonsuz kurtuluşumuzu sonuçlandırmakta olan Rab’be bakalım.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4, 9-11. ayetler: Tahtın çevresindeki diğer yirmi dört tahtta ise, yirmi dört ih­tiyar oturur. Eski Antlaşma döneminde Tanrı’nın halkını temsil eden on iki oymak, Yeni Antlaşma döneminde ise on iki elçi vardır. Buradaki yirmi dört ihtiyar, her çağdan, her ırktan kurtuluşunu tamamlayan Tanrı’nın halkını simgelemektedir. Tüm yaratılanların temsilcisi olan dört ya­ratık, Rab’be saygı ve şükran sunmaktadırlar. Tanrı halkının temsilcisi olan yirmi dört ihtiyar, kendi taçlarını tahtın önüne koyarak Rab’be övgü­ler sunarlar. Dünyanın hiçbir yöneticisiyle kıyaslanamayacak kadar kutsal bir yüceliğe sahip olan Rab’be bu şekilde davranmak doğaldır. Ailemde, kilisede, yani bütün yaşamımda önceliği Rab’be veriyor muyum? Kendi düşünceme ve planıma öncelik tanımıyor muyum?

 Dua: Rabbim, her gün senin tahtının önünde durabilmemi sağla.

 
Mujde.org