Ölü Olanla Diri Olan

 

Vahiy 3:1-13

 

Ölü Olanla Diri Olan

 

Sart Kenti eski bir yerleşim merkeziydi. Bir tepeye kurulmuş olan bu kent, nüfu­sun çoğalmasıyla zengin bir şehir olmuştu. Ama Rab buradaki kiliseyi, “ölü kilise” olarak değerlendirdi. Filadelfya, Bergama halkının kurduğu bir şe­hirdi. ı.S. 17 yılındaki depremle yıkıldı ve halkın artçı depremlerden korka­rak şehri terk etmesiyle harabe haline geldi.

 

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Sart’taki kilise yaşayan topluluk olarak adlandırıldığı halde, ölü olarak değerlendiriliyordu. Sart kilisesi, diğer kiliselerin çektiği sıkıntılar­dan uzak, ruhsal açıdan uykuda olan bir topluluktu. Dıştan bakıldığında canlı görünüyordu, ama ruhsal olarak saflığın gücünü kaybetmişti. Kilisemi­zin durumu nasıl? Rab ile samimi, kişisel bir ilişki kuramayan, yal­nızca dışarıdan göze hoş görünen bir kilise mi?

2, 3. ayetler: Rab, Sart’taki kilisenin başlangıçta benimsedikleri gerçeğe itaat etmelerini söyler. Önemsiz işlerle uğraşırsak, Müjde’nin özünü ko­lay-ca ihmal edebiliriz. İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğu, günahlarımıza karşı­lık öldüğü ve üçüncü gün ölümden dirildiği öğretisini nasıl benimsiyoruz? ıman hayatımız boyunca, İsa’yla ilgili temel gerçekleri sü­rekli anımsamamız gerek. Böylece tez gelecek yargıdan kurtulabiliriz.

4, 5. ayetler: Rab, imanlarını koruyup dünyanın çekiciliğine kapılmadan yaşayanları onurlandırıp sonsuz yaşam verecektir. Dünyasal zevklerle ruhsal giysilerini lekelemeyen kişiler, Rab’bin tekrar gelişinde O’nunla son­suza dek beraber olarak sonsuz bir yaşam sürdüreceklerdir. Ben nasıl bir görünümle Rab’bin önünde duracağım?

8-12. ayetler: Filadelfya kilisesi, gücünün azlığına rağmen Rab’bin sö­züne uyarak O’nun övgüsünü kazanan tek kilisedir. Güçlü değildi, ama çe­şitli zulüm ve saldırılara boyun eğmeden Rab’be sadık kaldı. Tanrı’nın zayıf olanları seçip güçlü olanları utandırdığı gerçeğini bu olay bir kez daha kanıtlamaktadır. Her ortamda Rab’be güven duyabilecek bir imana sahip miyim?

 Dua: Tanrım, Rab’bi tanıdığımda duyduğum büyük ve derin sevgiyi kaybetmek is-temiyorum.

 
Mujde.org