şeytan'ın Saldırısına Karşı Durmak

 

Vahiy 2:8-17

 

şeytan’ın Saldırısına Karşı Durmak

 

ızmir ve Bergama’daki kiliseler, Yahudiler ve kendi krallarına tapınan o döne­min diğer ulusları tarafından zulüm gördüler.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

8-11, 13. ayetler: Rab, ızmir kilisesine, Yahudi olmadıkları halde Yahudi ol­duklarını söyleyenler tarafından zulmedildiğini bilmektedir. Bu kişiler bedensel olarak Yahudi’dir, ama ruhsal olarak şeytan’ın havrasındandır­lar. şeytan bu kişileri kullanarak inanlıların hapse atılmalarını ve ölümle ce-zalandırılmalarını sağlamıştı. Bu nedenle Rab, Kendi çektiği sıkıntıların ay-­nısını çekmekte olan ızmir kilisesini teselli ederek, yaptıklarını takdir et­mektedir. Zulüm çok şiddetli olabilir, ama kİsa sürecektir. Çünkü Rab bu durumla şahsen ilgilenir. Bergama kilisesinin önderi, Antipa’nın zul­müyle öldürüldü. Ama şeytan bu kiliseyi imanından vazgeçiremedi. Bu bize, Müjde’nin şeytan’dan daha güçlü olduğunu göstermektedir. Sıkıntı çekiyor muyuz? Toplumsal baskı görüyor muyuz? Mesih’in uğrumuza çek­tiği sıkıntıyı derin düşünerek, çekmekte olduğumuz sıkıntıyı aşmak için cesaret bulalım. Yaşam tacını hazırlayıp bekleyen Rab’bi düşünelim.

12, 14-16. ayetler: Rab, iki ağızlı keskin kılıca sahip olandır. Romalılar, kılıcın yetki ve yargıyı simgelediğini düşünürlerdi. İsa’nın kılıcı da yetki ve yargıyı simgelemektedir. İsa bu kılıçla Balam’ın sahte öğretisini yok ede­cek ve tövbe etmeyenleri gerçek imanlılardan ayırıp yargılayacaktır. İsa savaştığında, hiç kimse O’na karşı koyamaz.

17. ayet: Rab, sahte öğretiyi kiliseden kovacak ve galip gelene saklı man ve üzerinde yeni bir ad yazılı olan beyaz bir taş verecektir. O dönemlerde seçimlerde kullanılan beyaz taş, “kabul” anlamına geliyordu. Beyaz taş, Tanrı’nın, egemenliğindeki şölene Kendi halkını kabul edip kurtarmasının bir işaretidir. Rab’bin önünde durduğumda beyaz taşı almaya lâyık görüle­cek miyim?

 

Dua: Rabbim, bulunduğum ortamda iman yaşamını sürdürmek zor olsa da, iman­dan vazgeçmeden ve imanımı gizlemeden yaşamamı sağla.
 
Mujde.org