Seni Tanıyorum

 

Vahiy 2:1-7

 

Seni Tanıyorum

 

Yedi kiliseye gönderilen mektuplarda Mesih’in görünüşü anlatıldıktan sonra, takdir, azarlama ve düzelmesi gereken durumlar ele alınarak, “Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin” sözleriyle konu noktalanır. Bu mektuplar her ne kadar Asya ıli’ndeki yedi kiliseye gönderilmişse de, tamamen evrensel bir me­sajdır. ıçerdiği sözler tüm çağları ve kiliseleri içine almaktadır.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: İsa inanlılar topluluğunun arasındadır. Bu ayet, İsa’nın kilisenin başı (sahibi) olduğunu açıkça göstermektedir. Kilisemizin sahibi kim?

7. ayet: Rab, galip gelene sonsuz yaşam verecektir. Burada geçen galip gelme­nin anlamı; Ruh’u dikkatle dinleyerek, Mesih’e ve kaybolan canlara olan tutkuyu (sevgiyi) yenileyip Mesih’in ardından sadakatle gitmektir. Bu şe­kilde galip gelenlere Tanrı’yla sonsuza dek kalabilme ödülü verilecektir. Bu ödülü kazanmak istiyor muyuz?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 3, 6. ayetler: Rab, Artemis tanrıçasına tapınan bir halkın arasında yaşamala­rına rağmen, sahte öğretişi ve kötülüğü kabul etmedikleri için kili­seyi över. Özellikle Nikolas yanlıları, özgürlüklerini bedensel zevkleri için kö­tüye kullanmışlardır. Efes kilisesi onların bu sahte öğretişine karşı tavır belirle­yip, bunu uygulamaya dikkat etti. Efes kilisesi Tanrı’ya sımsıkı sarıl­mıştı. Rab’bin uğruna acı çekerken sevindiler ve İsa’nın ismine iman edenlere ya­raşır bir hayat sürdüler. Dünyasal değerlerle işbirliği yapıp inancımdan ta­viz vererek yaşamıyor muyum? Mesih’te kazandığım özgürlüğü yanlış tanımla­yıp istediğim gibi yaşamak için, “böyle de olabilir” deyip geçiyor mu­yum?

4, 5. ayetler: Rab, Efes’teki kilise başlangıçtaki sevgisini yenilemezse onun kandilliğini kaldıracağını söylüyor. Saflığımızı korumak için uzun süre müca­dele edersek, kurtulması gereken canlara ulaşma isteğinden uzaklaşabiliriz. Rab’be olan ilk sevgimi kaybedip yüreğimi Tanrı bilgisiyle mi doldurdum? ıstek ve kutsallık birbirine ters düşmez. Her ikisi de gereklidir. Kilisemiz bu konuda ne durumda? Gerçeği korumaya çalışarak, kurtulması gereken canları ihmal etmiyor mu? Ya da gerçeği bırakıp dünyaya taviz vermiyor mu?

 

Dua: Rabbim, bana gerçeği koruma ve insanları sevme arzusu ver.

 
Mujde.org