Kraliçe ve Gelin Olan Kilise

 

Mezmur 45:10-17

 

Kraliçe ve Gelin Olan Kilise

 

Kral olan güvey, İsa’dır. Kraliçe olan gelin ise, kilise. Çünkü İsa’ya iman eden herkes İsa’nın gelinidir. Bugünkü ayetlerde kraliçenin güzelliği, mutlu­luğu ve nesillerinin bolluğu anlatılmaktadır.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

11, 17. ayetler: İsa sonsuza dek övülmeye ve tapılmaya layıktır. O, kendi­sini Rabbim olarak ikrar etmem ve tapınabilmem için yüreğimi değiş­tirdi. İsa’nın Kana Köyü’nde suyu şaraba çeviren mucizesi belki de bunu anlatmak istemektedir (Yuhanna 2:1-11).

16. ayet: İsa bize çok sayıda ruhsal çocuk sağlar. O, kendi güçlü irade­siyle Tanrı’nın Egemenliği’ni gerçekleştirir. Biz yalnızca O’nun araçları­yız, çalışan Tanrı’dır. Bizi işbirliği için çağıran Tanrı’ya teşekkür edelim.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

10, 11. ayetler: Tanrı kişisel olarak benimle ilgileniyor. O’nun sözüne kulak vererek eski yaşantımdan vazgeçip Rab’bin ardından gitmeliyim. Tanrı’nın benim için olan tasarılarının gerçekleşmesi ve istediğinde beni rahatça kullanabilmesi için O’na itaat ediyor muyum? Bu gibi durumlarda itaat etmekten çekindiğim oldu mu?

12. ayet: Mesih inanlısının başkalarının yararına katkıda bulunması gere­kir (Matta 5:16). Rab’den hangi ruhsal armağanı aldım? Bu armağanı kullanı­yor muyum?

13-15. ayetler: Tanrı’ya yaklaştığımda O’ndan çekinmeyecek kadar ya­kın bir ilişkiye mi sahibim? O’nunla birlikte zaman geçirirken sevinç duyu­yor muyum? Bu sevinci duymuyorsam yapmam gereken şey ne olabi­lir?

 Dua: Tanrım, Mesih’in gelini olarak sevinç ve mutluluk duymamı sağladığın için teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org