Kral ve Güvey Olan İsa

 

Mezmur 45:1-9

 

Kral ve Güvey Olan İsa

 

45. mezmur sarayın evlilik törenlerinin şarkısıdır. Bugünkü ayetlerde güve­yin güzelliği, onuru ve gücü övülmektedir. 2-6. ayetlere göre bu mezmur, kral olan Mesih’le ilgili ön bildiri gibi görünmektedir.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

2-7. ayetler: İsa Tanrı’dır. O’nun lütfunu (2), zaferini (4), hükmetmesini (6) ve yüceliğini (7) başka nasıl açıklayabiliriz? İsa gerçek ve adalet uğ­runa savaşan ve bunlar için dünyaya hükmedendir. Tanrı, Mesih’te olan biz­leri de kendisiyle birlikte savaşıp zafer kazanabilmemiz ve amacını ger­çekleştirmek için yönetiyor. Son günlerde buna benzer bir zafer yaşayabil­dik mi? O’nun yönetimi için teşekkür edelim.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: İsa’yı düşündüğümde yüreğimden ne tür bir ezgi yükseliyor? Bu ezgiyi şimdi yazabilirim. Söylediğim ezgi, başka hiç kimseye söyleyemeyece­ğim kadar güzel sözlerle mi dolu? Bugün Rab’bi O’na yazdı­ğım ezgiyle yücelteceğim.

2-7, 9. ayetler: Yaşamımın hakimi İsa mı? O’na benzemek üzere değişi­yor muyum? İsa’ya iman etmeden önceki yaşamımla, İsa’ya iman ettikten sonraki yaşamımı kıyasladığımda ne gibi değişiklikler görüyorum? Değiş­mesi zor olan yönlerimi değiştiren İsa’ya teşekkür etmeli ve daima O’nun yönetiminde kalabilmek için İsa’dan yardım istemeliyim. İsa’nın beni yönet­mesinden rahatsız olup kaçmak istediğim oluyor mu?

 Dua: Rabbim, kendimi, ülkemi ve kilisemi yönetmen için dua ediyorum.

 
Mujde.org